ZTMS-50P

Mô tả loại cột sắc ký lỏngZORBAX 5um TMS 50x21,2mm
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột)Hichrom
Mã cột sắc kýZTMS-50P
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cộtorigin UK
Thành phần pha tĩnhTMS
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)Go to top