ZTMS-50AS

Mô tả loại cột sắc ký lỏngZORBAX 5um TMS 50X3,2mm
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) HICHROM
Mã cột sắc kýZTMS-50AS
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin UK
Thành phần pha tĩnhTMS
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)Go to top