Eka-L10SIA10, Kromasil 300 Sil 10um 100x4.6mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L10SIA10, Kromasil 300 Sil 10um 100x4.6mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L10SIA10
Loại sản phẩm
RF279.00
Model sản phẩmEka-L10SIA10, Kromasil 300 Sil 10um 100x4.6mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top