Eka-L05CMAT3, Kromasil 300 C8 5um 33x4.6mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMAT3, Kromasil 300 C8 5um 33x4.6mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMAT3
Loại sản phẩm
RF287.00
Model sản phẩmEka-L05CMAT3, Kromasil 300 C8 5um 33x4.6mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top