Eka-L05CMT25, Kromasil 300 C8 5um 250x50mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMT25, Kromasil 300 C8 5um 250x50mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMT25
Loại sản phẩm
RFp.u.r.
Model sản phẩmEka-L05CMT25, Kromasil 300 C8 5um 250x50mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top