Eka-L05CMD25, Kromasil 300 C8 5um 250x2.1mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMD25, Kromasil 300 C8 5um 250x2.1mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMD25
Loại sản phẩm
RF530.00
Model sản phẩmEka-L05CMD25, Kromasil 300 C8 5um 250x2.1mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top