Eka-L05CMP25, Kromasil 300 C8 5um 250x10mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMP25, Kromasil 300 C8 5um 250x10mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMP25
Loại sản phẩm
RF843.00
Model sản phẩmEka-L05CMP25, Kromasil 300 C8 5um 250x10mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top