Eka-L05CMB20, Kromasil 300 C8 5um 200x4.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMB20, Kromasil 300 C8 5um 200x4.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMB20
Loại sản phẩm
RF402.00
Model sản phẩmEka-L05CMB20, Kromasil 300 C8 5um 200x4.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top