Eka-L05CMC15, Kromasil 300 C8 5um 150x3.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMC15, Kromasil 300 C8 5um 150x3.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMC15
Loại sản phẩm
RF381.00
Model sản phẩmEka-L05CMC15, Kromasil 300 C8 5um 150x3.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top