Eka-L05CMC1F, Kromasil 300 C8 5um 125x3.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMC1F, Kromasil 300 C8 5um 125x3.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMC1F
Loại sản phẩm
RF457.00
Model sản phẩmEka-L05CMC1F, Kromasil 300 C8 5um 125x3.0mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top