Eka-L05CMQ10, Kromasil 300 C8 5um 100x21.2mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMQ10, Kromasil 300 C8 5um 100x21.2mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMQ10
Loại sản phẩm
RF1,504.00
Model sản phẩmEka-L05CMQ10, Kromasil 300 C8 5um 100x21.2mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top