Eka-L05CMD10, Kromasil 300 C8 5um 100x2.1mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L05CMD10, Kromasil 300 C8 5um 100x2.1mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L05CMD10
Loại sản phẩm
RF362.00
Model sản phẩmEka-L05CMD10, Kromasil 300 C8 5um 100x2.1mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top