Eka-L16CMQ05, Kromasil 300 C8 16um 50x21.2mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)

Mô tảEka-L16CMQ05, Kromasil 300 C8 16um 50x21.2mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)
Hãng sản xuấtLiên hệ: info@gimitec.com
Mã sản phẩmEka-L16CMQ05
Loại sản phẩm
RF1,228.00
Model sản phẩmEka-L16CMQ05, Kromasil 300 C8 16um 50x21.2mm (Cột sắc ký lỏng, HPLC)Go to top