GiMiTEC Chuyên #Cột sắc ký #Phụ tùng #Vật tư tiêu hao cho thí nghiệm

LCGC.com.vn - Cung cấp, giới thiệu, tư vấn, tra cứu tất cả các thông tin về cột sắc ký lỏng, cột sắc ký khí, phụ kiện, vật tư tiêu hao sửa chữa thay thế định kỳ cho các thiết bị phân tích dùng trong phòng thí nghiệm, AAS, LC, LC/MS, GC, GC/MS.
LCGC.com.vn - Hỗ trợ tìm kiếm tra cứu tất cả các loại mã hàng phụ kiện, vật tư tiêu hao của nhiều thiết bị sắc ký lỏng, sắc ký khí, phổ nguyên tử, khối phổ...

Email: info@gimitec.com

Điện thoại: 028 66 858 363

Want to E-mail to us?

1
LCGC Sản xuất

LCGC Sản xuất và gia công các sản phẩm vật tư tiêu hao. Khung lấy mẫu nhựa tuyệt trùng (sampling template 5 x 5cm), Chuyển đổi kích thước SPE (SPE adapter)

2
LCGC Thương mại

Cung cấp, thương mại, xuất nhập khẩu các sản phẩm phụ kiện, thiết bị, vật tư tiêu hao, cột sắc ký, phụ tùng, kim tiêm mẫu,... dùng trong phòng thí nghiệm.

3
LCGC Hỗ trợ

Tư vấn xây dựng mới phòng thí nghiệm, giám sát dự án nâng cấp, sửa chữa, di dời các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng, hỗ trợ kỹ thuật vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị

GiMiTEC LCGC

Go to top