NIST SRM (Material Measurement Laboratory Standard Reference Materials)

Nhận đặt hàng cung cấp các loại mẫu chuẩn tham chiếu, chuẩn liên phòng thí nghiệm, mẫu chuẩn so sánh, chuẩn CRM, chuẩn SRM được tạo và cung cấp bởi NIST (Material Measurement Laboratory Standard Reference Materials, National Institute of Standards and Technology), các loại chuẩn này thường sử dụng trong nghiêm cứu cần mẫu đối chứng, dùng kiểm tra liên phòng, dùng đánh giá tay nghề thành thạo của kiểm nghiệm viên....

SKU: CRM/SRM/NIST Category:

Bảng bên dưới là danh sách các mẫu chuẩn CRM (SRM), hiện đang được cung cấp bởi NIST, nếu cần thêm thông tin về các sản phẩm này, hoặc cần tìm hiểu thêm về các chứng nhận (certificate) của các sản phẩm này thì vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: https://www.gimitec.com/gml/contact/

Mã của mẫu CRM (SRM Number) Tên của mẫu CRM (SRM Name) Quy cách đóng gói (Unit of Issue Giá của CRM Ngày kiểm tra của CRM (Certificate Date)
1d Limestone, Argillaceous 70 g Liên hệ gmLab 02/18/2005
4l Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 06/01/1990
5m Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 01/03/1997
6g Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 11/09/1970
8k Bessemer Steel (Simulated), 0.1 % Carbon 150 g Liên hệ gmLab 04/20/2006
12h Basic Open-Hearth Steel, 0.4% Carbon 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1966
13g 0.6% Carbon Steel 150 g Liên hệ gmLab 04/01/1974
14g Carbon Steel (AISI 1078) 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1990
16f Basic Open- Hearth Steel, 1% carbon 150 g Liên hệ gmLab 09/17/2014
17f Sucrose Optical Rotation 60 g Liên hệ gmLab 03/29/2013
19h Basic Electric Steel, 0.2% Carbon 150 g Liên hệ gmLab 09/01/1987
20g AISI 1045 Steel 150 g Liên hệ gmLab 10/23/1970
25d Manganese Ore 60 g Liên hệ gmLab 05/26/2010
30f Cr-V Steel (SAE 6150) 150 g Liên hệ gmLab 03/31/1992
32e Nickel-Chromium Steel (SAE 3140) 150 g Liên hệ gmLab 09/24/2009
33e LA Steel, Ni-Mo (SAE 4820) 150 g Liên hệ gmLab 03/15/1995
36b Chromium-Molybdenum Steel 150 g Liên hệ gmLab 09/08/2009
39j Benzoic Acid (Calorimetric Standard) 30 g Liên hệ gmLab 10/18/2007
45d Copper Secondary Freezing Point 450 g Liên hệ gmLab 04/01/1990
46h Portland Cement Fineness Std 10 vials x 5 g Liên hệ gmLab 05/30/2008
49e Zinc Secondary Freezing Point 600 g Liên hệ gmLab 04/05/1990
50c Tungsten-Chromium-Vanadium Steel 150 g Liên hệ gmLab 02/17/2011
53e Bearing Metal (84Pb-10Sb-6Sn) 150 g Liên hệ gmLab 01/20/1970
54d Bearing Metal (Tin Base) 170 g Liên hệ gmLab 09/01/1957
57b Silicon Metal 40 g Liên hệ gmLab 11/07/2006
58a Ferrosilicon (73% Si Regular Grade) 75 g Liên hệ gmLab 08/06/2009
59a Ferrosilicon 50 g Liên hệ gmLab 11/01/1969
64c Ferrochromium, High Carbon 100 g Liên hệ gmLab 02/20/1992
68c High-Carbon Ferromanganese 100 g Liên hệ gmLab 02/20/1992
69b Bauxite (Arkansas) 60 g Liên hệ gmLab 01/01/1991
70b Potassium Feldspar 1 bottle x 40g Liên hệ gmLab 12/31/2013
72g LA Steel (AISI 4130) 150 g Liên hệ gmLab 06/01/1981
73c Stainless Steel, Cr (SAE 420) 150 g Liên hệ gmLab 02/20/1992
76a Burnt Refractory (Al203-40%) 75 g Liên hệ gmLab 03/01/1992
77a Burnt Refractory (Al203-60%) 75 g Liên hệ gmLab 03/01/1992
78a Burnt Refractory (Al203-70%) 75 g Liên hệ gmLab 03/01/1992
79a Fluorspar, Customs Grade 120 g Liên hệ gmLab 01/08/1980
81a Glass Sand 75 g Liên hệ gmLab 01/01/1978
82b Cast Iron (Ni-Cr) 150 g Liên hệ gmLab 04/01/1966
84l Potassium Hydrogen Phthalate 60 g Liên hệ gmLab 02/01/2010
87a Silicon-Aluminum Alloy 75 g Liên hệ gmLab 01/01/1991
88b Dolomitic Limestone 75 g Liên hệ gmLab 05/01/1994
89 Glass, Lead Barium 45 g Liên hệ gmLab 12/01/1990
90 Ferrophosphorus 75 g Liên hệ gmLab 03/20/2010
92 Soda-Lime Glass Powder 45 g Liên hệ gmLab 03/01/1982
93a Borosilicate Glass wafer Liên hệ gmLab 09/01/1991
94c Zinc-Base Alloy (Die Casting) 150 g Liên hệ gmLab 12/16/1994
97b Flint Clay 60 g Liên hệ gmLab 04/21/1988
98b Plastic Clay 60 g Liên hệ gmLab 04/01/1988
99b Soda Feldspar 40 g Liên hệ gmLab 10/07/2011
100b LA Steel, Manganese (SAE T340) 150 g Liên hệ gmLab 08/01/1959
101g Stainless Steel (AISI 304L) 100 g Liên hệ gmLab 08/01/1986
106b LA Steel, Cr-Mo-Al (Nitralloy rG) 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1961
107c Cast Iron (Ni-Cr-Mo) 150 g Liên hệ gmLab 05/01/1983
113b Zinc Concentrate 100 g Liên hệ gmLab 03/01/1995
114q Portland Cement Fineness Std 20 vials Liên hệ gmLab 09/15/2008
115a Cast Iron (Cu-Ni-Cr) 150 g Liên hệ gmLab 04/01/1962
120c Phosphate Rock (Florida) 90 g Liên hệ gmLab 02/01/1988
122i Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 09/01/1992
123c Stainless Steel, Cr-Ni-Nb (AISI 348) 150 g Liên hệ gmLab 10/01/1981
125b LA Steel, High Silicon 100 g Liên hệ gmLab 04/14/2011
126c High-Nickel Steel (36 % Ni) 150 g Liên hệ gmLab 10/05/2009
127b Solder, 40Sn-60Pb 150 g Liên hệ gmLab 08/01/1990
129c LA Steel, High Sulfur (SAE 112) 150 g Liên hệ gmLab 08/01/1973
132b Tool Steel (AISI M2) 150 g Liên hệ gmLab 08/01/1995
133b Chromium-Molybdenum Steel 150 g Liên hệ gmLab 09/22/2014
134a Tool Steel, Mo-W-Cr-V 150 g Liên hệ gmLab 08/21/1992
136f Potassium Dichromate, (Oxidimetric Standard) 60 g Liên hệ gmLab 04/10/2008
139b LA Steel, Cr-Ni-Mo (AISI 8640) 150 g Liên hệ gmLab 06/22/1993
141d Acetanilide 2 g Liên hệ gmLab 05/08/2012
143d Cystine 2 g Liên hệ gmLab 08/31/2010
148 Nicotinic Acid 2 g Liên hệ gmLab 12/12/1994
152a Basic Open-Hearth Steel 0.5% Carbon (Tin Bearing) 150 g Liên hệ gmLab 10/01/1965
154c Titanium Dioxide 90 g Liên hệ gmLab 01/19/2011
155 Chromium-Tungsten Steel 150 g Liên hệ gmLab 10/01/1946
158a Silicon Bronze 150 g Liên hệ gmLab 08/01/1961
160b Stainless Steel (Cr 18-Ni 12-Mo 2) (AISI 316) 150 g Liên hệ gmLab 11/09/2012
163 LA Steel, 1.0 C 100 g Liên hệ gmLab 01/01/1968
165a Glass Sand 75 g Liên hệ gmLab 11/09/1992
166c Stainless Steel, Low-Carbon (AISI 316L) 100 g Liên hệ gmLab 12/18/2009
173c Titanium Alloy (6Al-4V) 50 g Liên hệ gmLab 06/24/2013
178 0.4C Basic Oxygen Furnace Steel 150 g Liên hệ gmLab 07/01/1969
179 LA Steel, High Silicon 150 g Liên hệ gmLab 05/03/1994
180 Fluorspar, High Grade 120 g Liên hệ gmLab 08/01/1986
181 Lithium Ore (Spodumene) 45 g Liên hệ gmLab 10/01/1981
182 Lithium Ore (Petalite) 45 g Liên hệ gmLab 10/01/1981
183 Lithium Ore (Lepidolite) 45 g Liên hệ gmLab 10/01/1981
185i Potassium Hydrogen Phthalate, pH Standard 60 G Liên hệ gmLab 08/08/2013
186g pH Standards, (set of 186-I-g + 186-II-g) set Liên hệ gmLab 03/05/2013
187e Sodium Tetraborate (Borax), pH 30 g Liên hệ gmLab 05/30/2014
188 Potassium Hydrogen Tartrate, pH 60 g Liên hệ gmLab 05/01/1987
189c Potassium Tetroxalate Dihydrate pH Standard 65 g Liên hệ gmLab 09/04/2013
191d pH Standard 1 bottle x25g;1bottlex30g Liên hệ gmLab 09/05/2013
Sodium Bicarbonate (191d-I) Liên hệ gmLab
Sodium Carbonate (191d-II) Liên hệ gmLab
193 Potassium Nitrate 90 g Liên hệ gmLab 11/01/1991
194a Ammonium Dihydrogen Phosphate 90 g Liên hệ gmLab 03/12/2014
195 Ferrosilicon (75% Si-HP Grade) 75 g Liên hệ gmLab 10/22/2009
196 Ferrochromium, Low Carbon 100 g Liên hệ gmLab 11/01/1970
198 Silica Brick 45 g Liên hệ gmLab 01/01/1960
199 Silica Brick 45 g Liên hệ gmLab 01/28/1991
200b Potassium Dihydrogen Phosphate, (KH2PO4) 90 g Liên hệ gmLab 05/03/2010
211d Toluene Liquid Density 4×5 mL Liên hệ gmLab 08/12/2009
277 Tungsten Concentrate 1 bottle x 100 g Liên hệ gmLab 01/18/2013
278 Obsidian Rock 35 g Liên hệ gmLab 03/01/1992
291 LA Steel, Cr-Mo (ASTM A 213) 150 g Liên hệ gmLab 10/01/1975
293 Cr-Ni-Mo (AISI 8620) 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1975
330a Copper Ore Mill Heads 1 bottle x 90 g Liên hệ gmLab 11/09/2010
331a Copper Ore Mill Tails 40 g Liên hệ gmLab 03/10/2008
333a Molybdenum Sulfide Concentrate 1 pouch x 60 g Liên hệ gmLab 09/11/2014
334 Gray Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1982
338 White Cast Iron (Carbon & Sulfur) 150 g Liên hệ gmLab 05/17/1993
339 Stainless Steel, Cr-Ni-Se (SAE 30) 150 g Liên hệ gmLab 07/21/1965
341 Ductile Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1962
342a Nodular Cast Iron 150 g Liên hệ gmLab 09/01/1999
343a Stainless Steel (AISI 431) 150 g Liên hệ gmLab 06/01/1994
344 15 Chromium-7 Nickel Steel (Mo Precipitation Hardening) 150 g Liên hệ gmLab 10/01/1963
346a Valve Steel 150 g Liên hệ gmLab 02/20/1992
349a Waspaloy 150 g Liên hệ gmLab 01/07/1997
351a Sodium Carbonate 50 g Liên hệ gmLab 11/13/2007
360b Zirconium (Sn-Fe-Cr) Alloy 100 g Liên hệ gmLab 10/20/2014
361 AISI 4340 Steel 150 g Liên hệ gmLab 05/29/2001
363 Chromium-Vanadium Steel (Modified) 150 g Liên hệ gmLab 04/03/2012
364 LA Steel, High C (mod.) 150 g Liên hệ gmLab 05/17/1993
368 Carbon Steel (AISI 1211) 150 g Liên hệ gmLab 06/19/2013
399 Unalloyed Copper – Cu VI 50 g Liên hệ gmLab 07/01/1993
400 Unalloyed Copper VII (chips) 50 g Liên hệ gmLab 04/01/1986
423 Molybdenum Oxide Concentrate 1 pouch x 60 g Liên hệ gmLab 02/17/2010
454 Unalloyed Copper XI (chips) 35 g Liên hệ gmLab 04/01/1986
457 Unalloyed Copper IV (solid) rod Liên hệ gmLab 02/20/2013
458 Beryllium-Copper (17510) 50 g Liên hệ gmLab 09/30/1992
459 Beryllium-Copper (17200) 50 g Liên hệ gmLab 09/30/1992
460 Beryllium-Copper (17300) 50 g Liên hệ gmLab 09/30/1992
480 Tungsten-Molybdenum EPMA disk Liên hệ gmLab 11/01/1968
481 Gold-Silver Wires for Microprobe Analysis set (6) Liên hệ gmLab 02/01/1969
482 Gold-Copper Wires for Microprobe Analysis set (6) Liên hệ gmLab 08/01/1988
494 Unalloyed Copper I (solid) rod Liên hệ gmLab 04/01/1986
495 Unalloyed Copper II (solid) rod Liên hệ gmLab 10/01/1987
498 Unalloyed Copper V (solid) rod Liên hệ gmLab 05/17/1993
499 Unalloyed Copper VI (solid) rod Liên hệ gmLab 03/01/1986
500 Unalloyed Copper VII (solid) rod Liên hệ gmLab 03/01/1986
600 Bauxite, Australian-Darling Range 90 g Liên hệ gmLab 01/02/1991
607 Potassium Feldspar 5 g Liên hệ gmLab 05/01/1973
610 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
611 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
612 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
613 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
614 Trace Elements in Glass 4\wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
615 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
616 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
617 Trace Elements in Glass 4 wafers Liên hệ gmLab 04/06/2012
620 Soda Lime, Flat set (3) Liên hệ gmLab 01/01/1982
622 Soda-Lime Silica (Durability) 2.2 kg Liên hệ gmLab 03/01/1976
623 Borosilicate (Durability) 2.2 kg Liên hệ gmLab 03/01/1976
624 Lead-Silica, for dc resistivity 200 g Liên hệ gmLab 10/01/1977
625 Zinc-Base A block Liên hệ gmLab 09/20/2005
626 Zinc-Base B block Liên hệ gmLab 09/20/2005
627 Spectrographic Zinc-Base Die-Casting Alloy C block Liên hệ gmLab 09/20/2005
628 Zinc-Base D block Liên hệ gmLab 09/20/2005
629 Zinc-Base E-ASTM AC 41A block Liên hệ gmLab 09/20/2005
630 Zinc-Base F block Liên hệ gmLab 09/20/2005
631 Spectrographic Zinc Spelter (Modified) block Liên hệ gmLab 02/06/1995
633a Portland Cement 4 vials x 5 g Liên hệ gmLab 10/26/2012
634a Portland Cement 100 g Liên hệ gmLab 12/05/2014
640e Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Silicon Powder) 7.5 g Liên hệ gmLab 03/10/2015
641 Titanium Alloy, 8 Mn (A) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
642 Titanium Alloy, 8 Mn (B) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
643 Titanium Alloy, 8 Mn (C) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
647 Titanium Alloy, Al-Mo-Sn-Zr 50 g Liên hệ gmLab 08/01/1986
648 Titanium-Base Alloy 5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo 50 g Liên hệ gmLab 06/01/1987
649 Titanium-Base Alloy (15V-3Al-3Cr-3Sn) 50 g Liên hệ gmLab 07/01/1990
654b Titanium Alloy, Al-V disk Liên hệ gmLab 06/24/2013
656 Silicon Nitride Powders for Quantitative Analysis 2 x 10 g Liên hệ gmLab 09/20/2005
659 Particle Size Distribution Standard for Sedigraph Calibration set (5) Liên hệ gmLab 04/21/1992
660c Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Lanthanum Hexaboride Powder) 6 g Liên hệ gmLab 03/10/2015
663 Chromium-Vanadium Steel (Modified) 5 rods Liên hệ gmLab 05/29/2001
665 Electrolytic Iron 5 rods Liên hệ gmLab 12/25/1991
670 Rutile Ore 90 g Liên hệ gmLab 01/01/1993
671 Nickel Oxide 1 25 g Liên hệ gmLab 09/12/1960
672 Nickel Oxide 2 25 g Liên hệ gmLab 09/12/1960
673 Nickel Oxide 3 25 g Liên hệ gmLab 09/12/1960
674b X-Ray Powder Diffraction Intensity Set (Quantitative Powder Diffraction Standard) 10.00 g (powder) Liên hệ gmLab 03/13/2012
675 Line Position, Mica (XRD) 7.5 g Liên hệ gmLab 06/01/1982
676a Alumina Powder for Quantitative Analysis by X-ray Diffraction 20 g Liên hệ gmLab 04/23/2012
679 Brick Clay 75 g Liên hệ gmLab 01/01/1987
682 High-Purity Zinc block Liên hệ gmLab 01/01/1988
683 Zinc, Metal block Liên hệ gmLab 01/01/1988
685r High Purity Gold (Rod) rod 15g Liên hệ gmLab 10/01/1981
688 Basalt Rock 60 g Liên hệ gmLab 08/01/1981
689 Ferrochromium Silicon 100 g Liên hệ gmLab 02/01/1982
690 Iron Ore Canada 100 g Liên hệ gmLab 06/01/1992
691 Iron Oxide, Reduced 100 g Liên hệ gmLab 10/01/1991
692 Iron Ore, Labrador 100 g Liên hệ gmLab 01/01/1992
693 Iron Ore (Nimba) 100 g Liên hệ gmLab 07/31/1990
694 Phosphate Rock, Western 90 g Liên hệ gmLab 09/01/1993
695 Trace Elements in Multi-Nutrient Fertilizer 70 g Liên hệ gmLab 06/26/2006
696 Bauxite, Surinam 60 g Liên hệ gmLab 01/01/1991
697 Bauxite, Dominican 60 g Liên hệ gmLab 01/02/1991
698 Bauxite, Jamaican 60 g Liên hệ gmLab 01/02/1991
699 Alumina (Reduction Grade) 60 g Liên hệ gmLab 11/29/2006
705a Polystyrene (Narrow Molecular Weight Distribution) 5 g Liên hệ gmLab 07/01/1990
706a Polystyrene 18 g Liên hệ gmLab 08/29/2011
709 Extra Dense Lead Glass 500 g Liên hệ gmLab 06/01/1974
717a Hi Boron Glass Viscosity 450 g Liên hệ gmLab 09/01/1996
720 Sapphire Heat Capacity 15 g Liên hệ gmLab 08/01/1986
723e Tris Acidimetric 50 g Liên hệ gmLab 10/26/2011
726 Selenium, Inter-Purity 450 g Liên hệ gmLab 04/01/1993
728 Zinc, Intermediate Purity 450 g Liên hệ gmLab 07/01/1996
731L1 Borosilicate Glass – Thermal Expansion 5 cm Liên hệ gmLab 06/01/1993
731L2 Borosilicate Glass – Thermal Expansion 10 cm Liên hệ gmLab 06/01/1993
731L3 Borosilicate Glass – Thermal Expansion 15 cm Liên hệ gmLab 06/01/1993
738 Stainless Steel – Thermal Expansion 51 x 6.4 mm Liên hệ gmLab 05/01/1993
740a Zinc Freezing Point Standard 419.527 °C 200 g Liên hệ gmLab 11/01/1990
741a Tin (Freezing Point) 200 g Liên hệ gmLab 09/02/1998
742 Aluminum Oxide Pyrometric Standard 10 g Liên hệ gmLab 07/01/1990
762 Magnetic Moment Standard Nickel Disk 6 mm dia Liên hệ gmLab 02/08/2000
764a Magnetic Susceptibility Standard – Platinum Cylinder 3 mm dia. x 3.42 L Liên hệ gmLab 11/13/2006
772a Magnetic Moment Standard – Nickel Sphere each Liên hệ gmLab 06/10/2005
773 Soda-Lime-Silica (Glass Liquidus) 7-2.5cm sq x 0.6cm, ~65g Liên hệ gmLab 11/01/1980
774 Lead-Silica (Dielectric Constant) block Liên hệ gmLab 07/01/1982
781d2 Molybdenum (Heat Capacity) 10 cm Liên hệ gmLab 04/01/1977
853a Aluminum Alloy 3004 40 g Liên hệ gmLab 09/09/2014
854a Aluminum Alloy 5182 40 g Liên hệ gmLab 04/04/2006
855a Aluminum Casting Alloy 356 30 g Liên hệ gmLab 01/01/1990
856a Aluminum Casting Alloy 380 30 g Liên hệ gmLab 01/01/1990
858 Aluminum Alloy 6011 35 g Liên hệ gmLab 11/22/1999
861 Nickel-based Superalloy 50 g Liên hệ gmLab 07/09/2014
862 High Temp. Alloy L605 100 g Liên hệ gmLab 10/01/1991
864 Inconel 600 100 g Liên hệ gmLab 07/20/2012
865 Inconel 625 150 g Liên hệ gmLab 05/01/1984
866 Incoloy, 800 100 g Liên hệ gmLab 05/01/1984
867 Incoloy, 825 100 g Liên hệ gmLab 05/01/1984
868 High Temp. Alloy Fe-Ni-Co 100 g Liên hệ gmLab 04/01/1993
869b Column Selectivity Test Mixture for Liquid Chromatography 5 x 1.1 mL Liên hệ gmLab 04/01/2008
870 Column Performance Test Mixture of Liquid Chromatography 5 x 1.1 mL Liên hệ gmLab 08/11/2011
871 Bronze, Phosphor (CDA 521) 100 g Liên hệ gmLab 08/01/1979
872 Bronze, Phosphor (CDA 544) 100 g Liên hệ gmLab 08/01/1979
874 Cupro-Nickel, 10% (CDA 706) 100 g Liên hệ gmLab 01/01/1978
875 Cupro-Nickel, 10% (CDA 706) 100 g Liên hệ gmLab 01/01/1978
879 Nickel Silver, (CDA 762) 100 g Liên hệ gmLab 06/01/1979
880 Nickel Silver, (CDA 770) 100 g Liên hệ gmLab 06/01/1979
882 Alloy Ni-Cu-Al 100 g Liên hệ gmLab 08/01/1979
885 Refined Copper 200 g Liên hệ gmLab 03/01/1991
886 Gold, Ore Refractory 200 g Liên hệ gmLab 03/06/1995
887 Cemented Carbide (W-83,Co-10) 100 g Liên hệ gmLab 09/01/1988
888 Cemented Carbide (W-64,Co-25,Ta-5) 100 g Liên hệ gmLab 09/01/1988
889 Cemented Carbide (W-75,Co-9,Ta-5,Ti-4) 100 g Liên hệ gmLab 09/01/1988
890 Cast Iron, HC250+V 150 g Liên hệ gmLab 04/01/1982
891 Cast Iron, Ni-Hard, Type I 150 g Liên hệ gmLab 04/01/1982
892 Cast Iron, Ni-Hard, Type IV 150 g Liên hệ gmLab 04/01/1982
893 Stainless Steel (SAE 405) 150 g Liên hệ gmLab 03/01/1992
895 Stainless Steel (SAE 201) 150 g Liên hệ gmLab 12/01/1991
897 Tracealloy A 35 g Liên hệ gmLab 02/05/2014
899 Tracealloy C 35 g Liên hệ gmLab 02/05/2014
900a Antiepilepsy Drugs in Frozen Human Serum 4 vials Liên hệ gmLab 12/06/2011
909c Frozen Human Serum 3 x 2 mL Liên hệ gmLab 01/28/2015
911c Cholesterol 2 g Liên hệ gmLab 07/28/2014
912a Urea-Clinical 25 g Liên hệ gmLab 12/01/1990
913b Uric Acid 10 g Liên hệ gmLab 06/11/2014
914a Creatinine 10 g Liên hệ gmLab 02/08/1994
915b Calcium Carbonate (Clinical Standard) 20 g Liên hệ gmLab 04/07/2006
917c D-Glucose (Dextrose) 50 g Liên hệ gmLab 11/21/2013
919b Sodium Chloride (Clinical) 30 g Liên hệ gmLab 03/22/2007
920 D-Mannitol 50 g Liên hệ gmLab 01/01/1972
921 Cortisol (Hydrocortisone) 1 g Liên hệ gmLab 02/01/1993
924a Lithium Carbonate 30 g Liên hệ gmLab 01/24/2012
925 VMA (Clinical) 1 g Liên hệ gmLab 05/01/1973
927e Bovine Serum Albumin (7%, solution) 10 x 2.2mL Liên hệ gmLab 02/07/2014
928 Lead Nitrate (Clinical) 30 g Liên hệ gmLab 04/05/1994
929a Magnesium Gluconate 5 g Liên hệ gmLab 04/26/2005
935a Potassium Dichromate, UV Absorbance Standard 15 g Liên hệ gmLab 11/24/2000
937 Iron Metal (Clinical Standard) 50 g Liên hệ gmLab 09/28/1995
951a Boric Acid Isotopic Standard 10 g Liên hệ gmLab 08/29/2011
953 Neutron Density Monitor Wire 1 m Liên hệ gmLab 03/01/1969
955c Toxic Metals in Caprine Blood 4 vials Liên hệ gmLab 07/28/2010
965b Glucose in Frozen Human Serum set (8) (2 each conc) Liên hệ gmLab 05/14/2014
967a Creatinine in Frozen Human Serum set(4) (2 each conc) Liên hệ gmLab 07/18/2014
968e Fat-Sol Vitamins, Carotenoids, and Cholesterol in Human Serum set (3) (1 each conc.) Liên hệ gmLab 06/12/2012
970 Ascorbic Acid in Frozen Human Serum set (4) (2 each conc) Liên hệ gmLab 04/11/2014
971 Hormones in Frozen Human Serum 2 x 5 mL Liên hệ gmLab 02/19/2015
972a Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum 4 x 1 mL Liên hệ gmLab 02/20/2013
973 Boric Acid Acidimetric Standard 100 g Liên hệ gmLab 04/21/2008
975a Chlorine Isotopic Standard 0.25 g Liên hệ gmLab 01/24/2001
977 Bromine Isotopic Standard 0.25 g Liên hệ gmLab 03/01/1965
978a Silver Isotopic Standard 0.25 g Liên hệ gmLab 09/01/1984
979 Chromium Isotopic Standard 0.25 g Liên hệ gmLab 05/03/1966
980 Isotopic Standard for Magnesium 0.25 g Liên hệ gmLab 01/01/1967
981 Common Lead Isotopic Standard 1 g wire Liên hệ gmLab 03/25/1991
982 Equal-Atom Lead Isotopic Standard 1 g wire Liên hệ gmLab 12/15/2004
983 Radiogenic Lead Isotopic Standard 1 g wire Liên hệ gmLab 12/15/2004
984 Rubidium Assay Isotopic Standard 0.25 g Liên hệ gmLab 07/01/1970
986 Isotopic Standard for Nickel 0.5 g Liên hệ gmLab 05/01/1990
987 Strontium Carbonate Isotopic Standard 1 g Liên hệ gmLab 06/19/2007
994 Gallium Isotopic Standard 0.25 g Liên hệ gmLab 02/01/1986
998 Angiotensin I (Human) 0.5 mg Liên hệ gmLab 01/01/1983
1003c Glass Beads – Particle Size Distribution 28 g Liên hệ gmLab 08/10/2011
1004b Glass Beads – Particle Size Distribution 43 g Liên hệ gmLab 08/10/2011
1010a Microcopy Resolution Test Charts set (5) Liên hệ gmLab 10/06/1998
1012 Flooring Radiant Panel set (3) Liên hệ gmLab 09/01/1984
1017b Glass (Particle Size) 70 g Liên hệ gmLab 08/17/1995
1018b Glass (Particle Size) 87 g Liên hệ gmLab 04/22/1997
1019b Glass (Particle Size) 200 g Liên hệ gmLab 09/01/1997
1021 Glass ( Particle Size) 4 g Liên hệ gmLab 12/15/2011
1034 Unalloyed Copper rod Liên hệ gmLab 02/01/1982
1035 Leaded-Tin Bronze Alloy 50 g Liên hệ gmLab 02/01/1982
1048 Smoke Toxicity (Cup Furnace) 8 sheets Liên hệ gmLab 11/15/1991
1049 Smoke Toxicity (University of Pittsburgh) 150 g Liên hệ gmLab 11/03/1992
1051b Barium Cyclohexanebutyrate (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 06/10/1991
1052b Bis(1-phenyl-1,3-butanediono)oxovanadium(IV) 5 g Liên hệ gmLab 04/12/1993
1053a Cadmium Cyclohexanebutyrate (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 01/01/1970
1057b Tin (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 08/08/1968
1065b Nickel (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 11/03/1993
1066a Silicon (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 06/01/1991
1069b Sodium (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 06/10/1991
1075a Aluminum (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 10/25/1967
1077a Silver (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 02/01/1968
1078b Chromium (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 07/01/1972
1079b Iron (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 02/01/1969
1080a Copper (Metallo-Organic) 5 g Liên hệ gmLab 02/01/1969
1082 Cigarette Ignition Strength Standard 1 carton (200 cigarettes) Liên hệ gmLab 11/28/2012
1083 Wear Metals (Base Oil) 150 mL Liên hệ gmLab 07/15/1991
1089 Steels, Set (consists of SRMs 1095, 1096, 1097, 1098 and 1099) 5 rods Liên hệ gmLab 10/23/1970
1090 Ingot Iron, Oxygen rod Liên hệ gmLab 11/01/1985
1091a Stainless Steel (AISI 431) rod Liên hệ gmLab 11/01/1985
1093 Valve Steel, Oxygen rod Liên hệ gmLab 11/01/1984
1094 Maraging Steel rod Liên hệ gmLab 11/01/1984
1107 Naval Brass UNS 46400 disk Liên hệ gmLab 09/25/2014
1110 Red Brass B disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
1111 Red Brass C disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
1112 Gilding Metal A (disk) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
1113 Gilding Metal B (disk) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
1114 Gilding Metal C (disk) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
1115 Commercial Bronze A (disk) disk Liên hệ gmLab 11/01/1981
1116 Commercial Bronze B (disk) disk Liên hệ gmLab 11/01/1981
1117 Commercial Bronze C (disk) disk Liên hệ gmLab 11/01/1981
1124 Free Cutting Brass (UNS C36000) 1 disk Liên hệ gmLab 05/19/2011
1128 Titanium -Base Alloy (15V-3Al-3Cr-3Sn) disk Liên hệ gmLab 07/01/1991
1129 Solder (63Sn-37Pb) 200 g Liên hệ gmLab 05/01/1989
1131 Solder (40Sn – 60Pb) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
1132 Bearing Metal (Pb-Sn) disk Liên hệ gmLab 11/18/1994
1134 LA Steel, High Silicon disk Liên hệ gmLab 12/03/2012
1135 LA Steel, High Silicon disk Liên hệ gmLab 07/01/1972
1138a Cast Steel (No. 1) disk Liên hệ gmLab 01/01/1977
1139a Cast Steel Standard disk Liên hệ gmLab 01/01/1977
1155a Stainless Steel (Cr 18 Ni 12, Mo 2) disk Liên hệ gmLab 08/11/2014
1157 Tool Steel (AISI M2) disk Liên hệ gmLab 08/01/1973
1158 High-Nickel Steel (36% Ni) disk Liên hệ gmLab 09/08/2009
1159 Electronic and Magnetic Alloy Standard disk Liên hệ gmLab 08/01/1981
1160 Elec/Mag Ni-Mo-Fe disk Liên hệ gmLab 08/01/1981
1171 Stainless Steel Cr 17-Ni 11-Ti 0.3 (AISI 321) disk Liên hệ gmLab 06/25/2014
1172 Stainless Steel Cr 17-Ni 11-Nb 0.6 (AISI 348) disk Liên hệ gmLab 07/01/1971
1173 Ni-Cr-Mo-V Steel disk Liên hệ gmLab 06/01/1989
1196 Standard Cigarette for Ignition Resistance Testing 2 cartons(400 cigarettes) Liên hệ gmLab 11/29/2012
1216 Carbon Modified Silica 3 x 1g Liên hệ gmLab 11/01/1987
1218 LA Steel, High Silicon disk Liên hệ gmLab 11/01/1984
1219 Cr16-Ni2 (AISI 431) disk Liên hệ gmLab 09/01/1985
1223 Chromium Steel disk Liên hệ gmLab 05/26/1993
1224 LA Steel, Carbon (AISI 1078) disk Liên hệ gmLab 11/18/2013
1225 LA Steel (AISI 4130) disk Liên hệ gmLab 03/01/1983
1226 LA Steel disk Liên hệ gmLab 09/18/1996
1227 LA Steel, Basic Open Hearth, 1% C disk Liên hệ gmLab 03/01/1983
1228 LA Steel, 0.1% C disk Liên hệ gmLab 06/25/1993
1230 High-Temperature Alloy A286 disk Liên hệ gmLab 06/25/2014
1240c Aluminum Alloy 3004 disk Liên hệ gmLab 09/09/2014
1241c Aluminum Alloy 5182 disk Liên hệ gmLab 07/22/2006
1242 High Temperature Alloy L 605 disk Liên hệ gmLab 11/01/1991
1243 Ni-Cr-Co Alloy UNS N07001 (disk form) disk Liên hệ gmLab 12/17/2012
1244 Inconel 600 disk Liên hệ gmLab 07/20/2012
1246 Incoloy® 800 disk Liên hệ gmLab 05/01/1984
1247 Incoloy® 825 disk Liên hệ gmLab 05/01/1984
1249 Ni-Cr-Fe-Nb-Mo Alloy UNS N077178 (disk form) disk Liên hệ gmLab 08/22/2014
1250 High Temp. Alloy Fe-Ni-Co disk Liên hệ gmLab 07/19/1993
1255b Aluminum Alloy 356 disk Liên hệ gmLab 04/04/2006
1256b Aluminum Alloy 380 disk Liên hệ gmLab 04/04/2006
1258-I Aluminum Alloy 6011 disk Liên hệ gmLab 09/23/2014
1259 Aluminum Alloy 7075 disk Liên hệ gmLab 05/01/1978
1264a LA Steel, High Carbon (mod.) disk Liên hệ gmLab 10/20/2006
1265a Electrolytic Iron disk Liên hệ gmLab 06/01/1989
1269 Line Pipe (AISI 1526 mod.) disk Liên hệ gmLab 06/01/1981
1270 LA Steel, Cr-Mo (A336) (F-22) disk Liên hệ gmLab 06/01/1981
1271 LA Steel (HSLA-100) disk Liên hệ gmLab 10/01/1991
1276a Cupro-Nickel (CDA 715) disk Liên hệ gmLab 06/01/1989
1286 Low Alloy Steel (HY 80) disk Liên hệ gmLab 03/16/1992
1295 Stainless Steel (SAE 405) disk Liên hệ gmLab 03/09/1992
1297 Stainless Steel (SAE 201) disk Liên hệ gmLab 12/01/1991
1358b Coating Thickness Standard, (Nonmagnetic Coating on Steel) set (5) Liên hệ gmLab 05/24/2013
1359b Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) set (5) Liên hệ gmLab 05/24/2013
1361b Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) set (5) Liên hệ gmLab 05/24/2013
1362b Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) set (5) Liên hệ gmLab 04/23/2013
1363b Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) set (5) Liên hệ gmLab 05/24/2013
1364b Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) set (5) Liên hệ gmLab 05/24/2013
1400 Bone Ash 50 g Liên hệ gmLab 12/18/1992
1411 Soft Borosilicate Glass set (10) Liên hệ gmLab 08/01/1985
1413 High Alumina Sand 75 g Liên hệ gmLab 08/01/1985
1416 Aluminosilicate Glass for Liquidus Temperature 250 g Liên hệ gmLab 05/01/1994
1449 Thermal Resistance – Fumed Silica Board each Liên hệ gmLab 01/01/1989
1450d Thermal Conductivity, Fibrous Glass Board each Liên hệ gmLab 01/20/2012
1452 Thermal Resistance – Fibrous Glass Blanket for High Precison Measurements each Liên hệ gmLab 04/14/1986
1453 Thermal Conductivity – Expanded Polystyrene Board each Liên hệ gmLab 02/26/2013
1457 Superconducting Nb-Ti Wire each Liên hệ gmLab 06/01/1984
1459 Thermal Resistance – Fumed Silica Board each Liên hệ gmLab 01/01/1989
1474a Polyethylene Resin 60 g Liên hệ gmLab 01/21/2014
1476a Branched Polyethylene Resin 12 g Liên hệ gmLab 09/28/2011
1478 Polystyrene (Narrow Molecular Weight Distribution) 2 g Liên hệ gmLab 07/15/1992
1479 Polystyrene, Narrow Mol. Wt. 2 g Liên hệ gmLab 03/20/1992
1484a Linear Polyethylene 0.3 g Liên hệ gmLab 10/02/1992
1486 Bone Meal 50 g Liên hệ gmLab 12/18/1992
1487 Poly (methyl methacrylate) 2 g Liên hệ gmLab 06/01/1989
1488 Poly (methyl methacrylate) 2 g Liên hệ gmLab 02/01/1988
1489 Poly (methyl methacrylate) 2 g Liên hệ gmLab 03/01/1986
1492 Chlorinated Pesticides/Hexane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 01/25/2008
1493 Polychlorinated Biphenyl Congeners in 2,2,4-Trimethylpentane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 01/29/2008
1494 Aliphatic Hydrocarbons 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/17/2013
1496 Unpigmented Polyethylene Gas Pipe Resin 0.9 kg Liên hệ gmLab 09/01/1988
1507b THC-COOH in Freeze-Dried Urine set (3) Liên hệ gmLab 05/25/2011
1508a Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) in Freeze-dried Urine set (4) Liên hệ gmLab 04/10/2014
1514 Thermal Analysis Purity Set (DSC) set (4) Liên hệ gmLab 07/01/1984
1515 Apple Leaves 50 g Liên hệ gmLab 01/01/1993
1543 GC/MS System Performance 4 x 1 mL Liên hệ gmLab 08/01/1984
1544 Fatty Acids and Cholesterol in a Frozen Diet Composite 4×15 g Liên hệ gmLab 12/03/2014
1546a Meat Homogenate 4 cans x 85 g Liên hệ gmLab 05/02/2014
1547 Peach Leaves 50 g Liên hệ gmLab 01/22/1993
1548a Typical Diet set (2) Liên hệ gmLab 04/15/2009
1549a Whole Milk Powder 5 pouches x 10 g each Liên hệ gmLab 10/21/2014
1566b Oyster Tissue 25 g Liên hệ gmLab 02/07/2011
1567b Wheat Flour 1 bottle x 50 g Liên hệ gmLab 03/12/2014
1568b Rice Flour 1 bottle x 50 g Liên hệ gmLab 10/23/2013
1570a Trace Elements in Spinach Leaves 60 g Liên hệ gmLab 02/25/2014
1573a Tomato Leaves 50 g Liên hệ gmLab 11/22/1995
1575a Trace Elements in Pine Needles 50 g powder Liên hệ gmLab 06/13/2012
1577c Bovine Liver 20 g Liên hệ gmLab 06/15/2009
1580 Organics in Shale Oil 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/26/2012
1584 Priority Pollutant Phenols in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/26/2012
1586 Isotope Label Pollutants 6 x 2 mL Liên hệ gmLab 10/01/1984
1595 Tripalmitin 2 g Liên hệ gmLab 07/01/1983
1596 Dinitropyrene Isomers and 1-Nitropyrene in Methylene Chloride 5 x 1.3 mL Liên hệ gmLab 07/01/1987
1597a Complex Mixture of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Coal Tar 1 x 1.3 mL Liên hệ gmLab 12/17/2012
1598a Inorganic Constituents in Animal Serum 2 vials Liên hệ gmLab 08/25/2008
1599 2 Anticonvulsant Drugs set (4) Liên hệ gmLab 08/01/1982
1614 Dioxin in Isooctane 6 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 09/22/2009
1616b Sulfur in Kerosene (Low Level) 100 mL Liên hệ gmLab 08/31/2010
1617b Sulfur in Kerosine (High Level) 100 mL Liên hệ gmLab 06/11/2014
1619b Sulfur in Residual Fuel Oil (0.7%) 100 mL Liên hệ gmLab 06/28/2013
1620c Sulfur in Residual Fuel Oil (4%) 100 mL Liên hệ gmLab 07/07/2010
1621e Sulfur in Residual Fuel Oil (1%) 100 mL Liên hệ gmLab 09/16/2010
1622e Sulfur in Residual Fuel Oil (2 %) 100 mL Liên hệ gmLab 02/20/2014
1624d Sulfur in Diesel Fuel Oil, 0.4% 100 mL Liên hệ gmLab 02/24/2006
1632d Trace Elements in Coal (Bituminous) 50 g Liên hệ gmLab 10/14/2014
1633c Trace Elements in Coal Fly Ash 75 g Liên hệ gmLab 06/22/2011
1634c Trace Elements in Fuel Oil 100 mL Liên hệ gmLab 06/04/2014
1635a Trace Elements in Coal, (Subbitumimous) 50 g Liên hệ gmLab 07/19/2012
1639 Halocarbons (in Methanol) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/01/1983
1640a Trace Elements in Natural Water 250 mL Liên hệ gmLab 06/08/2010
1641e Mercury in Water 10×10 mL Liên hệ gmLab 12/11/2014
1646a Estuarine Sediment 70 g Liên hệ gmLab 02/20/2004
1647f Priority Pollutant Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Acetonitrile 5 x 1.3 mL Liên hệ gmLab 09/11/2014
1648a Urban Particulate Matter 2 g Liên hệ gmLab 01/05/2012
1649b Urban Dust 2 g Liên hệ gmLab 02/23/2009
1650b Diesel Particulate Matter 200 mg Liên hệ gmLab 07/17/2013
1655 Potassium Chloride, KCl (cr) for Solution Calorimetry 30 g Liên hệ gmLab 03/01/1981
1656 Thianthrene Combustion Calorimetry 30 g Liên hệ gmLab 01/01/1985
1657 Synthetic Refuse-Derived Fuel Combustion Calorimetric Standard 100 g Liên hệ gmLab 05/14/1993
1658a Methane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1 umol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 05/27/2010
1659a Methane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 umol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/10/2013
1660a Methane and Propane in Air (Nominal: Methane 4 µmol/mol; Propane 1 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/27/2010
1661a Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 03/12/2014
1662a Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 06/13/2012
1663a Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/06/2015
1664a Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 2500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 11/01/2013
1665b Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 3 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/31/2014
1666b Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 06/06/2012
1667b Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 50 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/06/2010
1668b Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 100 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/15/2012
1669b Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/11/2015
1674b Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 7 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 10/13/2011
1677c Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/18/2011
1678c Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 50 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 04/04/2013
1680b Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 03/12/2014
1681b Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/25/2014
1683b Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 50 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/31/2012
1684b Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 100 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/31/2012
1687b Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/31/2012
1689 Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 5 μmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 03/20/2013
1696a Sulfur Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 3500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/01/2011
1710 Aluminum Alloy 3004 disk Liên hệ gmLab 01/26/1993
1711 Aluminum Alloy 3004 disk Liên hệ gmLab 06/01/1993
1712 Aluminum Alloy 3004 disk Liên hệ gmLab 01/26/1993
1713 Aluminum Alloy 5182 disk Liên hệ gmLab 01/26/1993
1714 Aluminum Alloy 5182 disk Liên hệ gmLab 01/26/1993
1715 Aluminum Alloy 5182 disk Liên hệ gmLab 01/26/1993
1718 Nitrous Oxide in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 10/21/2014
1727 Anode Tin block Liên hệ gmLab 10/29/2013
1728 Tin Alloy (Sn-3Cu-0.5Ag) disk Liên hệ gmLab 10/29/2013
1729 Tin Alloy (97Sn-3Pb) disk Liên hệ gmLab 10/29/2013
1738 Zinc-Aluminum Alloy disk Liên hệ gmLab 07/14/2008
1739 Zinc-Aluminum Alloy disk Liên hệ gmLab 07/14/2008
1740 Zinc-Aluminum Alloy disk Liên hệ gmLab 07/14/2008
1741 Zinc-Aluminum Alloy disk Liên hệ gmLab 07/14/2008
1742 Zinc-Aluminum Alloy disk Liên hệ gmLab 07/14/2008
1745 Indium (Freezing Point) 200 g Liên hệ gmLab 03/01/1998
1746 Silver (Freezing Point) 300 g Liên hệ gmLab 07/01/1993
1747 Tin Freezing Point Cell each Liên hệ gmLab 01/15/2010
1748 Zinc Freezing Point Cell each Liên hệ gmLab 01/15/2010
1749 Gold vs. Platinum Thermocouple Thermometer each Liên hệ gmLab 03/01/1998
1750 Standard Platinum Resistance Thermometer each Liên hệ gmLab 06/26/2001
1751 Gallium Melting-Point 200 g Liên hệ gmLab 03/17/2004
1754 Low-Alloy Steel, AISI 4320 rod Liên hệ gmLab 02/01/1989
1755 Nitrogen in Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 09/25/2014
1761a Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 02/29/2008
1762a Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 02/02/2015
1763a Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 07/08/2010
1764a Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 06/09/2009
1765 Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 02/26/1993
1766 Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 02/26/1993
1767 Low Alloy Steel disk Liên hệ gmLab 06/09/1993
1768 High-Purity Iron disk Liên hệ gmLab 10/25/2011
1772 Tool Steel (S-7) disk Liên hệ gmLab 10/01/1995
1775 Refractory Alloy MP-35-N disk Liên hệ gmLab 07/09/2014
1800b Eighteen Non-Methane Hydrocarbon Compounds in Nitrogen (Nominal 5 nmol/mol) 6 L Water Volume Cyl Liên hệ gmLab 07/15/2011
1810a Linerboard 50 each Liên hệ gmLab 05/01/1997
1815a n-Heptane (Fuel Rating) 100 mL Liên hệ gmLab 03/01/1985
1816a Isooctane (Fuel Rating) 100 mL Liên hệ gmLab 03/01/1985
1818a Chlorine in Lub. Base Oil set (5) Liên hệ gmLab 04/01/1994
1819a Sulfur in Lub. Base Oil set (5) Liên hệ gmLab 04/11/1994
1829 Alcohols in Reference Fuels set (6) Liên hệ gmLab 03/01/1986
1830 Soda Lime Float Glass 3 platelets Liên hệ gmLab 12/04/2012
1831 Soda Lime Sheet Glass 3 platelets Liên hệ gmLab 12/22/2008
1834 Fused Simulated Ore for X-ray Fluorescence Spectrometry disk Liên hệ gmLab 07/01/1990
1835 Borate Ore 60 g Liên hệ gmLab 09/01/1987
1837 Methanol and Butanol (in Gasoline) 5 x 20 mL Liên hệ gmLab 03/01/1986
1838 Ethanol (in Gasoline) 5 x 20 mL Liên hệ gmLab 03/01/1986
1839 Methanol (in Gasoline) 5 x 20 mL Liên hệ gmLab 03/01/1986
1845a Whole Egg Powder 5 packets x 10 g each Liên hệ gmLab 09/04/2014
1847 Ethanol-Water Solutions 6 x 10 mL Liên hệ gmLab 04/22/2013
1848 Lubricating Oil Additive Package 100 g Liên hệ gmLab 10/01/2010
1849a Infant/Adult Nutritional Formula 10 packets x 10 g each Liên hệ gmLab 12/19/2014
1857 Tool Steel for Abrasive Wear 2 blocks Liên hệ gmLab 03/01/1983
1877 Beryllium Oxide Powder 20 g Liên hệ gmLab 09/18/2008
1878b Respirable Alpha Quartz (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) 5 g Liên hệ gmLab 07/24/2014
1879a Respirable Cristobalite 5 g Liên hệ gmLab 09/21/2005
1880b Portland Cement 4 vials x 5 g Liên hệ gmLab 05/25/2010
1881a Portland Cement 4 vials x 5g Liên hệ gmLab 02/12/2002
1882a Calcium Aluminate Cement 4×5 g Liên hệ gmLab 04/08/2014
1883a Calcium Aluminate Cement 4×5 g Liên hệ gmLab 05/22/2014
1884b Portland Cement 5 vials x 4.5 g Liên hệ gmLab 11/02/2009
1885b Portland Cement 5 vials x 5g Liên hệ gmLab 12/16/2013
1886a Portland Cement (White Portland Cement with Low Iron) 4 vials x 5 g Liên hệ gmLab 02/14/2002
1887b Portland Cement 5 vials x 4 g each Liên hệ gmLab 12/17/2013
1888b Portland Cement 4 vials x 5 g Liên hệ gmLab 07/27/2010
1889a Portland Cement (Blended with Limestone) 4 vials x 5 g Liên hệ gmLab 02/13/2002
1893 Copper Microhardness Test Block (Knoop) each Liên hệ gmLab 09/04/2012
1894a Vickers Microhardness of Copper each Liên hệ gmLab 09/04/2012
1895 Nickel Microhardness Test Block (Knoop) each Liên hệ gmLab 09/04/2012
1896b Vickers Microhardness of Nickel each Liên hệ gmLab 09/04/2012
1898 Titanium Dioxide Nanomaterial 15 g Liên hệ gmLab 06/14/2012
1900 Specific Surface Area Standard 4 g Liên hệ gmLab 03/01/1998
1905 Nickel Microhardness Test Block (Knoop) each Liên hệ gmLab 03/01/1992
1906 Nickel Microhardness Test Block (Knoop) each Liên hệ gmLab 11/01/1994
1907 Nickel Microhardness Test Block (Knoop) each Liên hệ gmLab 03/01/1995
1908 Vickers Microhardness of Nickel each Liên hệ gmLab 09/04/2012
1909 Vickers Microhardness of Nickel each Liên hệ gmLab 09/04/2012
1917 Mercury Porosimetry Standard 10 g Liên hệ gmLab 10/07/2010
1918 Mercury Porosimeter Intrusion Standard 12 g Liên hệ gmLab 12/29/2011
1921b IR Transmission Wavelength (Polystyrene Film) 1 card Liên hệ gmLab 02/19/2014
1922 Liquid Refractive Index – Mineral Oil 30 mL Liên hệ gmLab 06/24/2009
1932 Fluorescein Solution 3 x 2 mL Liên hệ gmLab 06/18/2012
1939a PCBs in River Sediment A 50 g Liên hệ gmLab 09/30/2008
1941b Organics in Marine Sediment 50 g Liên hệ gmLab 01/16/2015
1944 New York/New Jersey Waterway Sediment 50 g Liên hệ gmLab 09/27/2011
1945 Organics in Whale Blubber 2×15 g Liên hệ gmLab 12/06/2007
1946 Lake Superior Fish Tissue 5 x 7-9 grams Liên hệ gmLab 10/28/2014
1947 Lake Michigan Fish Tissue 5 x 8 grams Liên hệ gmLab 08/25/2014
1950 Metabolites in Human Plasma 5 x 1 mL Liên hệ gmLab 11/07/2012
1951c Lipids in Frozen Human Serum 4 vials (2 each conc) Liên hệ gmLab 06/17/2013
1952a Cholesterol in Human Serum set (6) (2 each conc) Liên hệ gmLab 12/05/2013
1953 Organic Contaminants in Non-Fortified Human Milk 5 vials x 5 mL Liên hệ gmLab 06/04/2009
1954 Organic Contaminants in Fortified Human Milk 5 vials x 5 mL Liên hệ gmLab 06/04/2009
1955 Homocysteine and Folate in Frozen Human Serum set (3) (1 each conc) Liên hệ gmLab 07/26/2013
1957 Organic Contaminants in Non-Fortified Human Serum 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 12/29/2014
1958 Organic Contaminants in Fortified Human Serum 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 12/29/2014
1959 Drugs of Abuse in Frozen Human Serum 2 x 5 mL Liên hệ gmLab 03/21/2011
1961 Polystyrene Spheres (30 µm Diameter Particle Size) 5 mL Liên hệ gmLab 01/01/1987
1963a Nominal 100 nm Diameter Polystyrene Spheres 5 mL Liên hệ gmLab 10/06/2014
1964 Nominal 60 nm Diameter Polystyrene Spheres 5 mL Liên hệ gmLab 06/05/2014
1965 Polystyrene Spheres (on Slide) (10 µm Particle Size) slide Liên hệ gmLab 01/01/1987
1968 Gallium Melting Point each Liên hệ gmLab 03/01/1991
1969 Rubidium Triple Point each Liên hệ gmLab 03/01/1991
1970 Succinonitrile Triple Point each Liên hệ gmLab 04/01/1991
1971 Indium Freezing-Point each Liên hệ gmLab 08/01/1990
1972 1,3-Dioxolan-2-one Triple Point 60 g Liên hệ gmLab 05/01/1994
1974c Organics in Mussel Tissue, (Mytilus edulis) 5 jars x 10 g Liên hệ gmLab 09/18/2012
1975 Diesel Particulate Extract 4×1.2 mL Liên hệ gmLab 04/01/2008
1976b Instrument Response Std for X-Ray Powder Diffraction 1 disc Liên hệ gmLab 02/08/2012
1978 Zirconium Oxide (Particle Size) 5 g Liên hệ gmLab 10/04/1993
1980 Positive Electrophoretic (+µE) Mobility Standard 500 mg/L Liên hệ gmLab 10/15/2012
1982 Zirconia Thermal Spray Powder – Particle Size Distribution 10 g Liên hệ gmLab 11/01/1996
1984 Thermal Spray Powder – Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Acicular) 14 g Liên hệ gmLab 11/07/2010
1985 Thermal Spray Powder – Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal) 14 g Liên hệ gmLab 12/15/2011
1990 Single Crystal Diffractometer Alignment Standard – Ruby Sphere 3 spheres Liên hệ gmLab 02/28/2001
1991 Mix Coal Tar/Petroleum Extract in Methylene Chloride 5 ampoules x 1.2 mL Liên hệ gmLab 02/25/2013
1994 Standard Silicon Single Crystal Wafer for Crystalline Orientation 100-mm wafer Liên hệ gmLab 02/06/2007
1995 Standard Sapphire Single Crystal Wafer for Crystalline Orientation 50-mm wafer Liên hệ gmLab 10/02/2008
2000 Calibration Standard for High-Resolution X-Ray Diffraction 1 block Liên hệ gmLab 03/05/2012
2012 Calibration Standard for High Resolution X Ray Diffraction wafer Liên hệ gmLab 01/27/2011
2031b Metal-on-Fused-Silica Neutral Density Filters (250nm-635nm) set (3) Liên hệ gmLab 05/03/2013
2035a Ultraviolet-Visible-Near-Infrared Wavelength/Wavenumber Transmission Standard each Liên hệ gmLab 03/06/2014
2036 Near Infrared Wavelength/Wavenumber Reflection Standard each Liên hệ gmLab 01/24/2013
2061 Ti Alloy, Al-Nb-W cube Liên hệ gmLab 05/16/2005
2066 K-411 Glass Microspheres 50 mg Liên hệ gmLab 08/23/2000
2073a Sinusoidal Roughness Specimen each Liên hệ gmLab 06/30/2011
2074 Sinusoidal Roughness Specimen each Liên hệ gmLab 02/26/2013
2075 Sinusoidal Roughness Specimen each Liên hệ gmLab 02/26/2013
2087 Dimensional Standard for Medical Computed Tomography each Liên hệ gmLab 08/14/2012
2088 Density Standard for Medical Computed Tomography five foam blocks Liên hệ gmLab 05/15/2013
2092 Low-Energy Charpy V-Notch Impact Specimen (NIST-Verification) set Liên hệ gmLab 12/20/2013
2093 Low Energy Charpy V-Notch Impact Specimen (Self- Verification) set Liên hệ gmLab 08/25/2011
2096 High-Energy Charpy V-Notch Impact Specimen (NIST-Verification) set Liên hệ gmLab 12/20/2013
2097 High Energy Charpy V Notch Impact Specimen (Self-Verification) set Liên hệ gmLab 08/25/2011
2112 Dynamic Impact Force Verific Specimens (Nominal 24kN) set Liên hệ gmLab 12/09/2010
2113 Dynamic Impact Force Verific, Specimens (Nominal 33kN) set Liên hệ gmLab 12/09/2011
2133 Phosphorus Implant in Si Depth Profile each Liên hệ gmLab 08/05/2010
2134 Arsenic Implant in Silicon Depth Profile Standard each Liên hệ gmLab 08/05/2010
2135c Ni/Cr Thin Film Depth Profile each Liên hệ gmLab 02/01/1999
2137 B Implant in Si Depth Profile each Liên hệ gmLab 08/05/2010
2139 Zinc-Aluminum Alloy 100 g Liên hệ gmLab 07/31/2008
2141 Urea 2 g Liên hệ gmLab 08/01/1970
2143 p-Fluorobenzoic Acid 2 g Liên hệ gmLab 01/01/1982
2144 m-Chlorobenzoic Acid 2 g Liên hệ gmLab 04/01/1973
2151 Nicotinic Acid (Combustion Calorimetric Standard) 25 g Liên hệ gmLab 01/01/1985
2152 Urea (Combustion Calorimetric Standard) 25 g Liên hệ gmLab 01/01/1985
2159 LA Steel, Carbon & Sulfur only 200 g Liên hệ gmLab 03/01/1990
2160 LA Steel, Carbon & Sulfur only 200 g Liên hệ gmLab 03/01/1990
2165 Low Alloy Steel 150 g Liên hệ gmLab 06/07/2011
2166 LA Steel, F 150 g Liên hệ gmLab 06/03/2011
2167 LA Steel, G 150 g Liên hệ gmLab 06/02/2011
2168 High Purity Iron 150 g Liên hệ gmLab 06/01/2011
2171 LA Steel, (HSLA 100) 150 g Liên hệ gmLab 10/01/1991
2172 S-7 Tool Steel 150 g Liên hệ gmLab 12/31/1996
2175 Refractory Alloy MP-35-N 150 g Liên hệ gmLab 07/09/2014
2181 HEPES Free Acid 60 g Liên hệ gmLab 03/04/1992
2182 NaHEPESate 60 g Liên hệ gmLab 03/01/1992
2183 MOPSO Free Acid 50 g Liên hệ gmLab 03/05/1992
2184 NaMOPSOate 50 g Liên hệ gmLab 03/05/1992
2185 Pot. Hydrogen Phthalate 60 g Liên hệ gmLab 11/01/1984
2186i Potassium Dihydrogen Phosphate 30 g Liên hệ gmLab 05/01/1968
2186II Disodium Hydrogen Phosphate 30 g Liên hệ gmLab 05/01/1968
2191a Sodium Bicarbonate 30 g Liên hệ gmLab 02/18/1994
2192a Sodium Carbonate 30 g Liên hệ gmLab 02/18/1994
2193a Calcium Carbonate pH Standard 30 g Liên hệ gmLab 12/13/2007
2201 Sodium Chloride (Ion-Selective) 125 g Liên hệ gmLab 05/01/1993
2203 Potassium Fluoride (Ion-Selective Electrodes) 125 g Liên hệ gmLab 05/01/1973
2206 Controlled Pore Glass – BET Specific Surface Area (300 nm) 5 g Liên hệ gmLab 04/27/2012
2207 Controlled Pore Glass – BET Specific Surface Area (Nominal Pore Diameter 18 nm) 5 g Liên hệ gmLab 04/27/2012
2214 Isooctane Liquid Density 4×5 mL Liên hệ gmLab 02/20/2001
2216 Miniaturized Low Energy Charpy, V Notch KLST Impact Specimen set Liên hệ gmLab 03/19/2014
2218 Miniaturized Hi Energy Charpy, V Notch KLST Impact Specimen set Liên hệ gmLab 03/19/2014
2219 Miniaturized Super High Energy, Charpy VNotch KLST Impact Spec set Liên hệ gmLab 03/19/2014
2225 Mercury (Differential Scanning Calorimeters) 2.5 g Liên hệ gmLab 03/01/1989
2232 Indium DSC Calibration Standard – Temperature and Enthalpy of Fusion 1 g Liên hệ gmLab 07/21/2005
2234 Gallium for Thermal Analysis 2 g Liên hệ gmLab 05/18/2012
2235 Bismuth for Thermal Analysis 1.5 g Liên hệ gmLab 03/09/2012
2241 Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 785 nm Excitation each Liên hệ gmLab 02/28/2014
2242 Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 532 nm Excitation each Liên hệ gmLab 10/22/2013
2245 Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 633 nm Excitation each Liên hệ gmLab 09/27/2011
2246 Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 830 nm Excitation each Liên hệ gmLab 08/31/2012
2257 PBDE Congeners in 2,2,4-Trimethylpentane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 09/30/2008
2258 BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 11/30/2008
2259 PCB Congeners in 2,2,4-Trimethylpentane 5 ampoules x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/08/2009
2260a Aromatic Hydrocarbon in Toluene 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/08/2013
2261 Chlorinated Pesticides in Hexane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 02/13/2012
2262 Chlorinated Biphenyl Cogeners in Isooctane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/31/2008
2264 Nitrated Aromatic Hydrocarbons in Methylene Chloride I 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/08/2007
2265 Nitrated Polycyclic Hyrocarbons in Methylene Chloride II 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/08/2007
2266 Hopanes and Steranes in, 2,2,4 Trimethylpentane 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 08/25/2010
2267 Deuterated Levoglucosan in Ethyl Acetate 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/12/2007
2268 Carbon-13 Labeled Levoglucosan in Ethyl Acetate 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/12/2007
2269 Perdeuterated PAH-I Solution in Hexane/Toluene 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 11/06/2009
2270 Perdeuterated PAH-II Solution in Hexane/Toluene 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 11/06/2009
2273 Chlorinated Pesticides (DDTs) and Metabolites in Isooctane 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 02/14/2012
2274 PCB Congener Solution-II in Isooctane 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 11/06/2009
2275 Chlorinated Pesticide Solution-II in Isooctane 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 11/06/2009
2276 Three Planar Polychlorinated Biphenyl (PCB) Congeners in Isooctane 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 11/06/2009
2285 Arson Test Mixture in Methylene Chloride 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 05/09/2013
2286 Ethanol (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 02/02/1995
2287 Ethanol (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 01/25/1995
2288 t-Amyl-methyl Ether (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 01/30/1995
2289 t-Amyl-methyl Ether (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 01/25/1995
2290 Ethyl-t-butyl Ether (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 01/25/1995
2291 Ethyl-t-butyl Ether (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 01/25/1995
2293 Methyl-t-butyl Ethyl (in Gasoline) set (3) Liên hệ gmLab 02/02/1995
2294 Reformulated Gasoline (nominal 11% MTBE) 2 x 20 mL Liên hệ gmLab 09/18/2012
2295 Reformulated Gasoline (nominal 15% MTBE) 2 x 20 mL Liên hệ gmLab 09/18/2012
2296 Reformulated Gasoline (Nominal Mass Fraction 13 % ETBE) 2 x 20 mL Liên hệ gmLab 09/18/2012
2297 Reformulated Gasoline (nominal 10% Ethanol) 2 X 20 mL Liên hệ gmLab 09/18/2012
2298 Sulfur in Gasoline (High-Octane) 5×20 mL Liên hệ gmLab 11/06/2013
2299 Sulfur in Gasoline (Reformulated) 5×20 mL Liên hệ gmLab 11/06/2013
2321 Sn-Pb Alloy Coating each Liên hệ gmLab 06/01/1991
2372 Human DNA Quantitation Standard set (3 x 1 each) Liên hệ gmLab 01/08/2013
2374 DNA Sequence Library for External RNA Controls 96 tubes Liên hệ gmLab 03/20/2013
2377 Fatty Acid Methyl Esters in, 2,2,4-Trimethylpentane 5 x 1.2 mL ampoules Liên hệ gmLab 10/06/2010
2379 Drugs of Abuse in Human Hair I 100 mg Liên hệ gmLab 09/24/2012
2380 Drugs of Abuse in Human Hair II 100 mg Liên hệ gmLab 12/07/2012
2383a Baby Food Composite 4 X 70 g Liên hệ gmLab 10/18/2012
2384 Baking Chocolate 5 X 91 g Liên hệ gmLab 02/05/2015
2385 Slurried Spinach 4×70 g Liên hệ gmLab 04/26/2012
2387 Peanut Butter 3 x 170 g Liên hệ gmLab 09/23/2014
2389a Amino Acids in 0.1 mol/L Hydrochloric Acid 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 07/01/2010
2391c PCR Based DNA Profiling Standard 6 vials Liên hệ gmLab 08/11/2011
2392 Mitochondrial DNA Sequencing set (3) Liên hệ gmLab 05/15/2013
2392-I Mitochondrial DNA Sequencing each Liên hệ gmLab 10/31/2012
2393 CAG Repeat Length Mutation in Huntington’s Disease set (6) Liên hệ gmLab 12/17/2012
2394 Heteroplasmic Mitochondrial DNA Mutation Detection Std set (10) Liên hệ gmLab 07/09/2014
2396 Oxidative DNA Damage Mass Spectrometry Standards set (10) Liên hệ gmLab 04/10/2012
2426 55 % Aluminum – Zinc Alloy 40 g Liên hệ gmLab 03/31/2006
2430 Scheelite Ore 100 g Liên hệ gmLab 01/01/1987
2431 Titanium Base Alloy 50 g Liên hệ gmLab 08/16/1993
2432 Titanium-Base Alloy 10V – 2Fe – 3Al 50 g Liên hệ gmLab 08/16/1993
2433 Titanium Alloy 50 g Liên hệ gmLab 04/01/1996
2451 Fine Carbon (Activated) – From Cyanide Ore Leaching 100 g Liên hệ gmLab 07/18/2014
2454 Hydrogen In Titanium Alloy 10 g Liên hệ gmLab 02/20/2014
2461 Standard Cartridge Case 1 each Liên hệ gmLab 06/22/2012
2483 Single-Wall Carbon Nanotubes (Raw Soot) 250 mg Liên hệ gmLab 11/14/2011
2490 Non-Newtonian Polymer Solution for Rheological Measurements 100 mL Liên hệ gmLab 05/24/2011
2492 Bingham Paste Mixture for Rheological Measurements kit for two batches Liên hệ gmLab 11/18/2014
2514 Wavelength Calibration Reference for 1560 nm to 1595 nm (Carbon Monoxide C-12/O-16) each Liên hệ gmLab 05/17/2002
2515 Wavelength Calibration Reference for 1595 nm to 1630 nm (Carbon Monoxide C-13/O-16) each Liên hệ gmLab 01/17/2007
2517a High Resolution Wavelength Calibration Reference for 1510–1540 nm Acetylene 12C2H2 each Liên hệ gmLab 06/13/2005
2518 Polarization Mode Dispersion each Liên hệ gmLab 12/14/2004
2519a High Resolution Wavelength Calibration Reference for 1530 nm -1565 nm Hydrogen Cyanide each Liên hệ gmLab 05/13/2005
2520 Optical Fiber Diameter each Liên hệ gmLab 05/24/2007
2522 Pin Gage for Optical Fiber Ferrul each Liên hệ gmLab 05/06/1996
2523 Optical Fiber Ferrule Geometry each Liên hệ gmLab 08/15/1997
2538 Polarization-Mode Dispersion (Non-Mode-Coupled) each Liên hệ gmLab 09/23/2002
2541 Silicon Resistivity Standard – 0.01 ohm•cm Level each Liên hệ gmLab 01/06/2004
2543 Silicon Resistivity Standard – 1 ohm•cm Level each Liên hệ gmLab 06/15/2004
2553 Optical Fiber Coating Diameter (Nominal Refractive Index 1.504) each Liên hệ gmLab 10/27/2014
2554 Optical Fiber Coating Diameter (Nominal Refractive Index 1.515) each Liên hệ gmLab 10/27/2014
2556 Recycled Pellet (Autocatalyst) 70 g Liên hệ gmLab 05/09/2007
2557 Used Auto Catalyst (Monolith) 70 g Liên hệ gmLab 08/24/1993
2569 Lead Paint Films for Children’s Products 8 sheets Liên hệ gmLab 05/17/2012
2570 Lead Paint Film, White/Blank Nominal <0.001 mg/cm2 1 film Liên hệ gmLab 03/24/2009
2571 Lead Paint Film (Yellow), Nominal 3.5 mg/cm2 1 +blank Liên hệ gmLab 03/24/2009
2572 Lead Paint Film (Orange), Nominal 1.6 mg/cm2 1 +blank Liên hệ gmLab 03/24/2009
2573 Lead Paint Film (Red), Nominal 1.0 mg/cm2 1 +blank Liên hệ gmLab 03/24/2009
2574 Lead Paint Film (Gold), Nominal 0.7 mg/cm2 1 +blank Liên hệ gmLab 03/24/2009
2575 Lead Paint Film (Green), Nominal 0.3 mg/cm2 1 +blank Liên hệ gmLab 03/24/2009
2576 Lead Paint Film, High Level 1 +blank Liên hệ gmLab 03/24/2009
2580 Powdered Paint Nominal 4% Lead 30 g Liên hệ gmLab 05/15/2009
2581 Powdered Paint Nominal 0.5 % Lead 35 g Liên hệ gmLab 06/08/2009
2582 Powdered Paint Nominal 200mg/kg Lead 20 g Liên hệ gmLab 06/08/2009
2583 Trace Elements in Indoor Dust 8 g Liên hệ gmLab 11/30/2010
2584 Trace Elements in Indoor Dust 8 g Liên hệ gmLab 11/07/2010
2585 Organic Contaminants in House Dust 10 g Liên hệ gmLab 12/16/2014
2586 Trace Elements in Soil Containing Lead From Paint (Nominal 500 mg/kg Lead) 55 g Liên hệ gmLab 03/11/2013
2587 Trace Elements in Soil (contains lead from paint) 55 g Liên hệ gmLab 03/11/2013
2589 Powdered Paint Nominal 10% Lead 35 g Liên hệ gmLab 06/08/2009
2613a Carbon Monoxide in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 20 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/19/2010
2614a Carbon Monoxide in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 45 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/16/2013
2617 Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/16/2013
2619a Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 0.5 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 12/18/2012
2620a Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 01/25/2010
2621a Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1.5 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/07/2011
2622a Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 2 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/16/2013
2624a Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 3 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/28/2011
2625a Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 3.5 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/19/2011
2627a Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 5 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/17/2014
2628a Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/25/2014
2629a Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 20 µmol/mol) each Liên hệ gmLab 02/06/2014
2630 Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1500 µmol/mol) each Liên hệ gmLab 07/28/2011
2631a Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 3000 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 05/22/2014
2635a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 25 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 05/22/2013
2636a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 250 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/14/2011
2637a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 2500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/03/2014
2638a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 5000 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 06/27/2011
2639a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/27/2012
2640a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 2 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/15/2014
2641a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 4 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/02/2011
2642a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 8 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/02/2011
2644a Propane in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 250 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/24/2014
2646a Propane in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/01/2012
2647a Propane in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 2500 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 02/16/2011
2657a Oxygen in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 2 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 05/28/2010
2658a Oxygen in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/17/2010
2659a Oxygen in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 21 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 11/08/2013
2668 Toxic Elements in Frozen Human Urine Set (10) (5 each conc) Liên hệ gmLab 11/03/2011
2669 Arsenic Species in Frozen Human Urine Set (10) (5 each conc.) Liên hệ gmLab 11/04/2013
2670a Toxic Elements in Urine (Freeze-Dried) set (4) (2 each conc) Liên hệ gmLab 08/01/2011
2678 Membrane Blank Filter set (10) Liên hệ gmLab 05/01/1988
2681 Ashless Blank Filter set (10) Liên hệ gmLab 05/02/1988
2683c Bituminous Coal (Sulfur, Mercury, and Chlorine) 50 g Liên hệ gmLab 05/22/2012
2684c Bituminous Coal (Nominal Mass Fraction 3 % Sulfur) 50 g Liên hệ gmLab 09/22/2014
2685c Bituminous Coal (Nominal Mass Fraction 5 %Sulfur) 50 g Liên hệ gmLab 10/22/2013
2686a Portland Cement Clinker 4 vials x 7 g Liên hệ gmLab 11/05/2012
2687 Portland Cement Clinker 3 vial x 10 g Liên hệ gmLab 12/14/2010
2688 Portland Cement Clinker 3 vials x 10 g Liên hệ gmLab 04/16/2010
2689 Coal Fly Ash set (3) Liên hệ gmLab 08/10/2012
2690 Coal Fly Ash set (3) Liên hệ gmLab 08/10/2012
2691 Coal Fly Ash set (3) Liên hệ gmLab 08/10/2012
2692c Bituminous Coal (Sulfur, Mercury and Chlorine) 50 g Liên hệ gmLab 09/29/2010
2693 Bituminous Coal (Sulfur, Mercury, and Chlorine) 50 g Liên hệ gmLab 08/06/2014
2695 Fluoride in Vegetation 2 x 25 g (1 ea conc) Liên hệ gmLab 08/01/1991
2696 Silica Fume 70 g Liên hệ gmLab 12/19/2013
2701 Hexavalent Chromium in Contaminated Soil (High Level) 75 g Liên hệ gmLab 09/13/2013
2702 Inorganics in Marine Sediment 50 g Liên hệ gmLab 07/16/2012
2703 Sediment for Solid Sampling (Small, Sample) Analytical Techniques 5 g Liên hệ gmLab 06/14/2005
2709a San Joaquin Soil 50 g Liên hệ gmLab 04/07/2009
2710a Montana I Soil 50 g Liên hệ gmLab 04/07/2009
2711a Montana II Soil 50 g Liên hệ gmLab 05/22/2009
2717a Sulfur in Residual Fuel Oil (3%) 100 mL Liên hệ gmLab 06/10/2010
2719 Calcined Petroleum Coke 50 g Liên hệ gmLab 08/30/2010
2720 Sulfur in Di-n-Butyl Sulfide 5 x 4.5 mL Liên hệ gmLab 09/09/2008
2721 Crude Oil (Light -Sour) 5X10 mL Liên hệ gmLab 03/12/2014
2722 Crude Oil (Heavy Sweet) 5X10 mL Liên hệ gmLab 03/11/2014
2723b Sulfur in Diesel Fuel Oil (Nominal Mass Fraction 10mg/kg) 100 mL Liên hệ gmLab 06/18/2013
2730 Hydrogen Sulfide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 5 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/05/2014
2737 Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 500 nmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/18/2014
2738 Nitric Oxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 nmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 09/18/2014
2740a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 01/07/2013
2741a Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 13 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 07/21/2011
2745 Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 16 % mol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 08/22/2013
2750 Methane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 50 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 11/22/2013
2751 Methane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 100 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 10/17/2013
2764 Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 0.25 µmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 03/08/2013
2765 Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 100 nmol/mol) cylinder Liên hệ gmLab 05/27/2010
2770 Sulfur in Diesel Fuel Oil (40 mg/kg) 10 x 10 mL Liên hệ gmLab 02/24/2006
2772 B100 Biodiesel (Soy-Based) 5 ampoules x 10 mL each Liên hệ gmLab 12/20/2012
2773 B100 Biodiesel (Animal-Based) 5 ampoules x 10 mL each Liên hệ gmLab 09/28/2011
2775 Foundry Coke 50 g Liên hệ gmLab 08/30/2010
2776 Furnace Coke 50 g Liên hệ gmLab 08/30/2010
2779 Gulf of Mexico Crude Oil 5 ampoules x 1.2mL Liên hệ gmLab 06/04/2012
2781 Domestic Sludge 40 g Liên hệ gmLab 10/25/1996
2782 Industrial Sludge 70 g Liên hệ gmLab 09/09/2011
2783 Air Particulate on Filter Media 2 +2 Blnk (47 mm dia) Liên hệ gmLab 07/19/2011
2786 Fine Particulate Matter (<4 µm) 1 bottle Liên hệ gmLab 08/13/2013
2787 Fine Particulate Matter ( <10 µm) 1 bottle Liên hệ gmLab 08/13/2013
2798a Vickers Microhardness of Nickel each Liên hệ gmLab 09/04/2012
2806b Medium Test Dust (MTD) in Hydraulic Fluid 2 x 400mL Liên hệ gmLab 06/12/2014
2810 Rockwell C Hardness, Low Range each Liên hệ gmLab 03/20/2013
2811 Rockwell C Hardness –  Mid Range each Liên hệ gmLab 03/20/2013
2812 Rockwell C Hardness, High Range each Liên hệ gmLab 04/25/2013
2816 Rockwell Hardness 15N Scale Low Range (Nominal 72 HR15N) 1 block Liên hệ gmLab 12/08/2011
2817 Rockwell Hardness 15N Scale Mid Range (Nominal 83 HR15N) 1 block Liên hệ gmLab 12/08/2011
2818 Rockwell Hardness 15N Scale,High Range (Nominal 91 HR15N) 1 block Liên hệ gmLab 12/08/2011
2819 Rockwell Hardness 30N Scale Low Range (Nominal 45 HR30N) 1 block Liên hệ gmLab 12/08/2011
2820 Rockwell Hardness 30N Scale Mid Range (Nominal 64 HR30N) 1 block Liên hệ gmLab 12/08/2011
2821 Rockwell Hardness 30N Scale High Range (Nominal 79 HR30N) 1 block Liên hệ gmLab 12/08/2011
2828 Knoop Microhardness of Steel each Liên hệ gmLab 12/31/2012
2829 Vickers Microhardness of Steel each Liên hệ gmLab 09/10/2012
2830 Microhardness, Ceramic-Knoop each Liên hệ gmLab 02/03/1996
2831 Vickers Hardness of Ceramics and Hardmetals each Liên hệ gmLab 06/20/2003
2841 Semiconductor Thin Film: AlxGa1-xAs Epitaxial Layers disk Liên hệ gmLab 10/18/2011
2842 Semiconductor Thin Film: AlxGa1-xAs Epitaxial Layers disk Liên hệ gmLab 10/18/2011
2855 Additive Elements in Polyethylene 3 bottles Liên hệ gmLab 05/10/2013
2870 Relative Permittivity and Loss Tangent, 1422 Cross-Linked Polystyrene circular-cylindrical puck Liên hệ gmLab 02/06/2013
2881 Polystyrene Absolute Molecular Mass Distribution Standard 0.3 g Liên hệ gmLab 12/12/2008
2890 Water Saturated 1-Octanol 5 x 2 mL Liên hệ gmLab 07/31/2008
2891 Ethanol-Water Solution (nom., 0.02 %) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/26/2004
2892 Ethanol-Water Solution (nom., 0.04 %) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/12/2013
2893 Ethanol-Water Solution (nom., 0.08 %) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/12/2013
2894 Ethanol-Water Solution (nom., 0.1 %) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/11/2013
2895 Ethanol-Water Solution (nom., 0.2 %) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/11/2013
2896 Ethanol-Water Solution (nom., 0.3 %) 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 04/11/2013
2897a Ethanol Water Solution (Nominal Mass Fraction 2%) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 05/30/2013
2898a Ethanol Water Solution, (Nominal Mass Fraction 6 %) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 05/30/2013
2899a Ethanol-Water Solution, (nominal 25 % by mass) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 12/10/2009
2900 Ethanol-Water Solution, (nominal 95.6%) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 06/19/2006
2905 Trace Particulate Explosive Simulants 4 bottles x 1 g each Liên hệ gmLab 03/25/2013
2906 Trace Explosives Calibration Solutions 3 sets of 4 ampoules Liên hệ gmLab 10/01/2010
2907 Trace Terrorist Explosives Simulants 2 bottles Liên hệ gmLab 01/30/2012
2921 Human Cardiac Troponin Complex 5 x 115 uL Liên hệ gmLab 08/08/2014
2940 Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Orange Emission each(12.5 x 12.5 x 45)mm Liên hệ gmLab 04/18/2007
2941 Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Green Emission each(12.5 x 12.5 x 45)mm Liên hệ gmLab 04/18/2007
2942 Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Ultraviolet Emission each(12.5 x 12.5 x 45)mm Liên hệ gmLab 06/11/2009
2943 Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Blue Emission each(12.5 x 12.5 x 45)mm Liên hệ gmLab 10/05/2009
2944 Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Red Emission each(12.5 x 12.5 x 45)mm Liên hệ gmLab 09/06/2011
2950 Respirable Alpha Quartz on Filter Media (Nominal Mass of Alpha Quartz, 10 µg – 500 µg) 30 filters plus 30 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2951 Respirable Alpha Quartz on Filter Media (Nominal Mass of Alpha Quartz 5 µg) 5 filters plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2956 Respirable Alpha Quartz on Filter Media, 250 µg 5 filters plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2957 Respirable Alpha Quartz on Filter Media, 500 µg 5 filters plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2958 Respirable Alpha Quartz on Filter Media, 1000 µg 5 filters plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2960 Respirable Cristobalite on Filter Media (Nominal Mass of Cristobalite, 5 ug – 250 ug) 30 filters plus 30 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2961 Respirable Cristobalite on Filter Media, 5 ug 5 filters plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2962 Respirable Cristobalite on Filter Media, 10 ug 5 loaded plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2963 Respirable Cristobalite on Filter Media, 20 ug 5 loaded plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2964 Respirable Cristobalite on Filter Media, 50 ug 5 loaded plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2965 Respirable Cristobalite on Filter Media, 100 ug 5 loaded plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2966 Respirable Cristobalite on Filter Media, 250 ug 5 loaded plus 5 blanks Liên hệ gmLab 01/23/2007
2967 Respirable Cristobalite on Filter Media, 500 ug 5 loaded plus 5 blanks Liên hệ gmLab 02/07/2007
2972a 25-Hydroxyvitamin D Calibration Solutions 20 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 11/21/2014
2974a Organics in Freeze-Dried Mussel Tissue (Mytilus edulis) 5 g Liên hệ gmLab 05/07/2010
2975 Diesel Particulate Matter 1 g Liên hệ gmLab 12/03/2013
2976 Mussel Tissue (Trace Elements & Methylmercury) Freeze-dried 25 g Liên hệ gmLab 04/08/2008
3064 Endothall in Water 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 12/06/2012
3067 Toxaphene in Methanol 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 08/31/2010
3068 Chlordane in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 12/07/2012
3074 Phthalates in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 03/05/2013
3075 Aroclor 1016 in Transformer Oil 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3076 Aroclor 1232 in Transformer Oil 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3077 Aroclor 1242 in Transformer Oil 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3078 Aroclor 1248 in Transformer Oil 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3079 Aroclor 1254 in Transformer Oil 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3080 Aroclor 1260 in Transformer Oil 5×1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3081 Aroclor 1016 in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3082 Aroclor 1232 in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3083 Aroclor 1242 in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3084 Aroclor 1248 in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3085 Aroclor 1254 in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3086 Aroclor 1260 in Methanol 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 06/20/2012
3090 Aroclors in Transformer Oil set (SRMs 3075-3080) Liên hệ gmLab 06/20/2012
3091 Aroclors in Methanol set (SRMs 3081-3086) Liên hệ gmLab 06/20/2012
3103a Arsenic (As) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 06/01/2011
3105a Beryllium (Be) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 05/23/2011
3106 Bismuth (Bi) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/03/2012
3107 Boron (B) Standard Solution (nominal 5 mg/g) 50 mL Liên hệ gmLab 05/16/2012
3108 Cadmium (Cd) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 04/24/2013
3109a Calcium (Ca) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 11/19/2013
3110 Cerium (Ce) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 10/11/2011
3111a Cesium (Cs) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 12/18/2013
3112a Chromium (Cr) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 12/15/2014
3113 Cobalt (Co) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/03/2012
3114 Copper (Cu) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 03/12/2013
3115a Dysprosium (Dy) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/08/2011
3116a Erbium (Er) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/03/2012
3117a Europium (Eu) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/21/2013
3118a Gadolinium (Gd) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/07/2011
3119a Gallium (Ga) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 10/28/2014
3120a Germanium (Ge) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 10/09/2012
3121 Gold (Au) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 04/08/2011
3122 Hafnium (Hf) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 09/24/2012
3123a Holmium (Ho) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 08/19/2011
3124a Indium (In) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/23/2012
3126a Iron (Fe) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 10/28/2014
3127a Lanthanum (La) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 02/03/2012
3128 Lead (Pb) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 04/18/2011
3129a Lithium (Li) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 03/05/2012
3130a Lutetium (Lu) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 06/14/2011
3132 Manganese (Mn) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 10/13/2011
3133 Mercury (Hg) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 10/13/2011
3134 Molybdenum (Mo) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 06/13/2013
3136 Nickel (Ni) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 04/23/2013
3137 Niobium (Nb) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 01/25/2013
3138 Palladium (Pd) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 10/14/2011
3139a Phosphorus (P) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 08/29/2011
3142a Praseodymium (Pr) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 02/09/2011
3144 Rhodium (Rh) Standard Solution (nominal 1 mg/g) 5×10 mL Liên hệ gmLab 10/28/2011
3148a Scandium (Sc) Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 06/14/2011
3149 Selenium (Se) Standard Solution 5 X 10 mL Liên hệ gmLab 02/04/2011
3151 Silver (Ag) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 02/03/2012
3152a Sodium (Na) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 01/18/2013
3153a Strontium (Sr) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 02/09/2011
3154 Sulfur (S) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 07/02/2014
3155 Tantalum (Ta) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 05/16/2012
3157a Terbium (Tb) Standard Solution 5×10 ml Liên hệ gmLab 06/14/2011
3158 Thallium (Tl) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 02/03/2012
3160a Thulium (Tm) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 12/03/2012
3162a Titanium (Ti) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 04/16/2014
3163 Tungsten (W) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 02/13/2015
3165 Vanadium (V) Standard Solution (nominal 5 mg/g) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 03/19/2012
3166a Ytterbium (Yb) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 09/22/2011
3167a Yttrium (Y) Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 03/14/2013
3168a Zinc (Zn) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 05/08/2013
3169 Zirconium (Zr) Standard Solution 50 mL Liên hệ gmLab 04/16/2014
3177 Mercuric Chloride Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 06/23/2014
3180 Iodide Anion (I-) Standard Solution 5 x 5 mL Liên hệ gmLab 03/21/2014
3181 Sulfate Anion Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 11/29/2012
3182 Chloride Anion Standard Solution 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 12/05/2011
3184 Bromide Anion Standard Solution 5×10 mL Liên hệ gmLab 03/21/2014
3185 Nitrate Anion Standard Solution 5 X 10 mL Liên hệ gmLab 03/21/2014
3186 Phosphate Anion Standard Solution 5 X 10 mL Liên hệ gmLab 03/21/2014
3233 Fortified Breakfast Cereal 1 bottle x 60 g each Liên hệ gmLab 09/05/2014
3234 Soy Flour 50 g Liên hệ gmLab 10/15/2014
3236 Soy Protein Isolate 5 x 10 g Liên hệ gmLab 04/08/2014
3237 Soy Protein Concentrate 5 x 10 g Liên hệ gmLab 10/17/2014
3238 Soy-Containing Solid Oral Dosage Form 5 x 10 g Liên hệ gmLab 05/21/2014
3246 Ginkgo biloba (Leaves) 5 X 3 g Liên hệ gmLab 08/07/2014
3247 Ginkgo biloba Extract 5 x 1 g Liên hệ gmLab 08/11/2014
3248 Ginkgo-Containing Tablets 5 x 1 g Liên hệ gmLab 09/04/2014
3250 Serenoa repens (Fruit) 5 x 6 g Liên hệ gmLab 04/04/2014
3251 Serenoa repens Extract 5 x 1 mL Liên hệ gmLab 04/04/2014
3254 Camellia sinensis (Green Tea) Leaves 5 x 3 g Liên hệ gmLab 11/15/2010
3255 Camellia sinensis (Green Tea) Extract 5 x 1 g Liên hệ gmLab 11/15/2010
3256 Green Tea-Containing Solid Oral Dosage Form 5 x 2.5 g Liên hệ gmLab 11/15/2010
3257 Catechin Calibration Solution 12 x 2 mL Liên hệ gmLab 09/14/2011
3266 Hypericin Calibration Solution 5 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 01/17/2012
3274 Botanical Oils Containing Omega-3 and Omega-6 FattyAcids 4 x 1.2 mL Liên hệ gmLab 01/02/2013
3275 Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids in Fish Oil 3 ea (2 ampoule x 1.2 mL) Liên hệ gmLab 01/07/2015
3276 Carrot Extract in Oil 5 ampoules Liên hệ gmLab 08/27/2012
3278 Tocopherols in Edible Oils 5 x 1 mL Liên hệ gmLab 01/03/2014
3280 Multivitamin/Multielement Tablets 30 tablets x 5 bottles Liên hệ gmLab 08/05/2014
3283 Cranberry Extract 5 x 2.5 g Liên hệ gmLab 02/24/2012
3284 Cranberry-Containing Solid, Oral Dosage Form 5 x 2.5 g Liên hệ gmLab 02/24/2012
3285 Mixed Berry-Containing Solid Oral Dosage Form 5 x 2.5 g Liên hệ gmLab 02/24/2012
3286 Organic Acids Calibration Standard 5 x 2 mL Liên hệ gmLab 07/25/2011
3291 Bilberry Extract 5 x 1 g Liên hệ gmLab 02/24/2012
3451 Low Temperature Seebeck Coefficient Standard bar Liên hệ gmLab 10/13/2011
3532 Calcium-Containing Solid Oral Dosage Form 5 x 10 g Liên hệ gmLab 02/13/2015
3667 Creatinine in Frozen Human Urine 1 x 10 mL Liên hệ gmLab 03/20/2013
3668 Mercury, Perchlorate, and Iodide in Frozen Human Urine Set (10) (5 each conc) Liên hệ gmLab 11/03/2011
3669 Arsenic Species in Frozen Human Urine (Elevated Levels) 5 x 1.5mL Liên hệ gmLab 05/01/2014
3671 Nicotine Metabolites in Human Urine (Frozen) 3 x 10 mL Liên hệ gmLab 03/14/2014
3672 Organic Contaminants in Smokers’ Urine (Frozen) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 02/07/2014
3673 Organic Contaminants in Non-Smokers’ Urine (Frozen) 5 x 10 mL Liên hệ gmLab 01/22/2014
3950 Vitamin B6 in Frozen Human Serum 2 vials, 1 level each Liên hệ gmLab 07/20/2011
4222C Carbon-14 Hexadecane Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 01/01/1991
4226D Nickel-63 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 03/22/2011
4233E Cesium-137 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 10/01/2005
4239 Strontium-90 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 03/01/2008
4274 Holmium-166m Gamma-ray Emission Rate Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 06/01/2006
4288B Technetium-99 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 04/30/2010
4320b Curium 244 Radioactivity Solution 5 mL Liên hệ gmLab 08/17/2012
4322C Americium-241 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 07/01/2007
4323B Plutonium-238 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 07/30/2009
4328C Thorium-229 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 12/20/2013
4329 Curium-243 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 03/01/1985
4330C Plutonium-239 Radioactivity Standard Solution 3 mL Liên hệ gmLab 04/16/2010
4332E Americium-243 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 02/22/2010
4334I Plutonium-242 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 06/30/2010
4337 Lead-210 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 11/01/2006
4339b Radium-228 Radioactivity Solution 5 mL Liên hệ gmLab 11/14/2012
4340B Plutonium-241 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 03/31/2008
4341a Neptunium-237 Radioactivity Standard 5 mL Liên hệ gmLab 03/26/2013
4342A Thorium-230 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 07/01/2007
4350B River Sediment (Radioactivity) 85 g Liên hệ gmLab 09/01/1981
4351 Human Lung Powder 45 g Liên hệ gmLab 10/01/1987
4352 Human Liver Powder 45 g Liên hệ gmLab 06/01/1982
4353A Rocky Flats Soil Number 2 90 g Liên hệ gmLab 07/01/2007
4354 Lake Sediment Powder 25 g Liên hệ gmLab 02/01/1986
4356 Ashed Bone (Radioactivity) 15 g Liên hệ gmLab 01/01/2000
4357 Ocean Sediment Powder 85 g Liên hệ gmLab 03/01/1997
4359 Seaweed Radionuclide Standard 300 g Liên hệ gmLab 11/01/2005
4361C Hydrogen-3 Water Radioactivity Standard 500 mL Liên hệ gmLab 05/01/2008
4370C Europium-152 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 03/01/1987
4407L Iodine-125 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab
4915F Cobalt-60 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 11/01/2005
4919I Strontium-90 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 03/01/2008
4926E Hydrogen-3 Water Radioactivity Standard 20 mL Liên hệ gmLab 02/07/2011
4929F Iron-55 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 05/30/2006
4943 Chlorine-36 Radioactivity Standard Solution 3 mL Liên hệ gmLab 12/01/1984
4947C Hydrogen-3 Toluene Radioactivity Standard Solution 4 mL Liên hệ gmLab 05/01/1987
4965 Radium-226 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 01/01/1992
4966A Radium-226 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 07/31/2008
4967A Radium-226 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 09/03/2013
4969 Radium-226 Radioactivity Standard Solution 5 mL Liên hệ gmLab 02/01/2007
4990C Oxalic Acid 8 x 28 g Liên hệ gmLab 01/31/1999
5000 Overlay Wafer Standard each Liên hệ gmLab 08/14/2007
5001 Two-Dimensional Grid Photomask Standard each Liên hệ gmLab 05/30/2008
6001 Laser Event Recorder Acceptance Test System each Liên hệ gmLab 03/02/2015
6003a Portable Vacuum Standard each Liên hệ gmLab 02/25/2015
6003b Portable Vacuum Standard 1 Pa to 700kPa (Commercial Mercury Manometer Replacement) each Liên hệ gmLab 02/25/2015
6007 Optical Fiber Linearity, System each Liên hệ gmLab 02/24/2015
8010 Sand for Sand Sieve Analysis 3 x 150 g Liên hệ gmLab 05/18/2004
8011 Gold Nanoparticles, Nominal 10nm Diameter 2 x 5 mL Liên hệ gmLab 11/09/2012
8012 Gold Nanoparticles, Nominal 30nm Diameter 2 x 5 mL Liên hệ gmLab 11/09/2012
8013 Gold Nanoparticles, Nominal 60nm Diameter 2 x 5 mL Liên hệ gmLab 11/09/2012
8017 Polyvinylpyrrolidone Coated Silver Nanoparticles (Nominal Diameter 75 nm) 5 vials Liên hệ gmLab 02/04/2015
8027 Silicon Nanoparticles (Nominal Diameter 2 nm) 5 x 1.0 mL Liên hệ gmLab 02/14/2014
8091 Scanning Electron Microscope Sharpness Standard each Liên hệ gmLab 07/05/2001
8095 Si1-xGex Films on Si 2 wafers, 1 each level Liên hệ gmLab 07/19/2011
8096 CMOS MEMS 5-in-1 Test Chip 1 computer chip Liên hệ gmLab 09/17/2014
8097 MEMS 5-in-1 Test Chip 1 computer chip Liên hệ gmLab 09/17/2014
8107 Additives in Smokeless Powder 5 g Liên hệ gmLab 08/20/2004
8130 Coplanar Waveguide Calibration Set each Liên hệ gmLab 09/02/1998
8281 Single-Wall Carbon Nanotubes (Dispersed, Three Length-Resolved Populations) 4 x 2.5 mL Liên hệ gmLab 07/19/2013
8323 Yeast Protein Extract 3 x 0.2 mL Liên hệ gmLab 07/09/2010
8327 Peptide Reference Material for Molecular Mass and Purity Measurements set 3 (1 mg each) Liên hệ gmLab 03/19/2007
8394 Tissue Engineering Reference Scaffolds for Cell Culture 24 scaffolds Liên hệ gmLab 04/24/2013
8395 Tissue Engineering Reference Scaffold 1 scaffold Liên hệ gmLab 04/10/2009
8396 Tissue Engineering Reference Scaffold 1 scaffold Liên hệ gmLab 04/10/2009
8397 Tissue Engineering Reference Scaffold 1 scaffold Liên hệ gmLab 04/10/2009
8420 Electrolytic Iron 0.64 D x 5.0 Liên hệ gmLab 05/01/1984
8441a Wheat Hardness set (50) Liên hệ gmLab 03/24/2011
8444 Cotinine in Freeze-Dried Human Urine set (4) Liên hệ gmLab 02/01/1989
8445 Spray-Dried Whole Egg for Allergen Detection 5 g Liên hệ gmLab 12/30/2013
8446 Perfluorinated Carboxylic Acids and Perfluorooctane Sulfonamide in Methanol 4 ampoules x 1.2mL each Liên hệ gmLab 03/18/2014
8447 Perfluorinated Sulfonic Acids in Methanol 3 ampoules x 1.2mL each Liên hệ gmLab 06/02/2014
8455 Pyrite Ore 100 g Liên hệ gmLab 04/01/1991
8456 Ultra High Molecular Weight Polyethylene each Liên hệ gmLab 06/12/2012
8457 Ultra High Molecular Weight Polyethylene 10 cubes x 0.5 cm Liên hệ gmLab 06/18/2012
8458 Artificial Flaw for Eddy Current each Liên hệ gmLab 08/01/1991
8466 Y-HCH (Lindane) 100 mg Liên hệ gmLab 04/01/1992
8467 4,4′-DDE 100 mg Liên hệ gmLab 04/01/1992
8469 Pesticide, 4,4′-DDT 100 mg Liên hệ gmLab 04/01/1992
8480 Secondary Ferrite Number Standard – Low Range 10x12x20 Liên hệ gmLab 03/06/2000
8491 Sugarcane Bagasse Whole Biomass Feedstock 50 g Liên hệ gmLab 02/28/2011
8492 Eastern Cottonwood Whole Biomass Feedstock 50 g Liên hệ gmLab 02/28/2011
8493 Monterey Pine Whole Biomass Feedstock 50 g Liên hệ gmLab 02/28/2011
8494 Wheat Straw Whole Biomass Feedstock 50 g Liên hệ gmLab 03/26/2014
8495 Northern Softwood 10 sheets Liên hệ gmLab 10/22/1991
8496 Eucalyptus Hardwood 10 sheets Liên hệ gmLab 10/22/1991
8504 Transformer Oil 100 mL Liên hệ gmLab 02/14/2006
8505 Vanadium in Crude Oil 250 mL Liên hệ gmLab 10/01/1983
8506a Moisture in Transformer Oil 5×9.5mL Liên hệ gmLab 01/31/2011
8509 Moisture in Methanol set (5) Liên hệ gmLab 06/12/1997
8510 Moisture in Methanol, 325 mg/kg set (5) Liên hệ gmLab 06/12/1997
8529 IAEA-S-3 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide) 1 bottle x 0.5g Liên hệ gmLab 02/11/2013
8535a VSMOW2 Vienna Standard Mean Ocean Water 20 mL Liên hệ gmLab 06/22/2011
(Hydrogen and Oxyen Isotopes in Water) Liên hệ gmLab
8536 GISP-Water 20 mL Liên hệ gmLab 01/31/2012
8537 SLAP-Water Light Stable Isotopic Standard 20 mL Liên hệ gmLab 03/03/2005
8539 NBS 22 Oil 1 mL Liên hệ gmLab 02/06/2013
(Carbon and Hydrogen Isotopes in Oil) Liên hệ gmLab
8540 IAEA-CH-7 (Carbon and Hydrogen Isotopes in Polyethylene Foil) 3.5 g Liên hệ gmLab 02/06/2013
8541 USGS24 Graphite 0.8 g Liên hệ gmLab 05/04/2011
(Carbon Isotopes in Graphite) Liên hệ gmLab
8542 IAEA-CH-6 Sucrose 1 g Liên hệ gmLab 05/19/2011
(Carbon Isotopes in Sucrose) Liên hệ gmLab
8543 NBS 18 0.4 g Liên hệ gmLab 04/09/2013
(Carbon Isotopes in Carbonatite) Liên hệ gmLab
8545 LSVEC 0.4 g Liên hệ gmLab 12/20/2011
(Carbon, Oxygen, and Lithium Isotopes in Lithium Carbonate) Liên hệ gmLab
8546 NBS28 (Silicon and Oxygen Isotopes in Silica Sand) 0.4 g Liên hệ gmLab 03/12/2015
8547 IAEA-N-1 0.4 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) Liên hệ gmLab
8548 IAEA-N-2 0.4 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) Liên hệ gmLab
8550 USGS25 0.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) Liên hệ gmLab
8551 USGS26 0.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Nitrogen Isotopes in Ammonium Sulfate) Liên hệ gmLab
8552 NSVEC 300 umol Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Nitrogen Isotopes in Gaseous Nitrogen) Liên hệ gmLab
8553 IAEA-S-4 (Soufre De Lacq) 0.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Sulfur Isotopes in Elemental Sulfur) Liên hệ gmLab
8554 IAEA-S-1 0.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Sulfur Isotopes in Silver Sulfide) Liên hệ gmLab
8555 IAEA-S-2 0.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Sulfur Isotopes in Silver Sulfide) Liên hệ gmLab
8556 NBS123 1.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Sulfur Isotopes in Sphalerite) Liên hệ gmLab
8557 NBS127 0.5 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
(Sulfur and Oxygen Isotopes in Barium Sulfate) Liên hệ gmLab
8562 CO2-Heavy, Paleomarine Origin set (2) Liên hệ gmLab 11/02/2007
8563 CO2-Light, Petrochemical Origin set (2) Liên hệ gmLab 11/02/2007
8564 CO2-Biogenic, Modern Biomass Origin set (2) Liên hệ gmLab 11/02/2007
8568 USGS34 Nitrogen and Oxygen Isotopes in Nitrate 0.9 g Liên hệ gmLab 02/05/2008
8569 USGS35 Nitrogen and Oxygen Isotopes in Nitrate 0.9 g Liên hệ gmLab 02/05/2008
8573 L-glutamic Acid USGS40(Light Carbon and Nitrogen Isotopes in L-glutamic Acid) 1 g Liên hệ gmLab 12/18/2007
8574 L-glutamic Acid USGS41 (Heavy Carbon and Nitrogen Isotopes in L-glutamic Acid) 0.5 g Liên hệ gmLab 12/18/2007
8599 Henderson Molybdenite 10 g Liên hệ gmLab 03/30/2011
8631a Medium Test Dust (MTD) 20 g Liên hệ gmLab 02/20/2008
8632 Ultra Fine Test Dust (UFTD) 20 g Liên hệ gmLab 10/09/1998
8680 Paint on Fiberboard each Liên hệ gmLab 02/26/1997
8704 Buffalo River Sediment 50 g Liên hệ gmLab 01/30/2013
8786 Filter Blank for RM 8785 filter Liên hệ gmLab 06/24/2005
8820 Scanning Electron Microscope Scale Calibration Artifact each Liên hệ gmLab 07/24/2009
8850 Zeolite Y 35-40 g Liên hệ gmLab 07/26/2006
8851 Zeolite A 35-40 g Liên hệ gmLab 09/08/2006
8852 Ammonium ZSM-5 Zeolite 35-40 g Liên hệ gmLab 07/26/2006
8983 Silicon Nitride Powder 4.5 g Liên hệ gmLab 02/12/2013
8988 Titanium Dioxide Powder – Particle Size Distribution 6 g Liên hệ gmLab 06/24/2013
9951 Aluminum Wafer Drop-In Sample Holder (6 in) each Liên hệ gmLab 07/05/2001
9952 Aluminum Wafer Drop-In Sample Holder (8 in) each Liên hệ gmLab 07/05/2001
C1252a Phosphorus Deoxidized Copper – Cu IX block Liên hệ gmLab 10/02/2014
C1112 Gilding Metal A (block) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
C1113 Gilding Metal B (block) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
C1114 Gilding Metal C (block) disk Liên hệ gmLab 10/01/1981
C1115 Commercial Bronze A (block) disk Liên hệ gmLab 11/01/1981
C1117 Commercial Bronze C (block) disk Liên hệ gmLab 11/01/1981
C1137a White Cast Iron disk Liên hệ gmLab 09/18/1996
C1145a White Cast Iron disk Liên hệ gmLab 01/01/1988
C1151a Stainless Steel 23Cr-7Ni disk Liên hệ gmLab 12/01/1992
c1152a Stainless Steel 18Cr-11Ni disk Liên hệ gmLab 02/01/1990
C1153a Stainless Steel 17Cr-9Ni disk Liên hệ gmLab 09/01/1990
C1154a Stainless Steel 19Cr-13Ni disk Liên hệ gmLab 06/01/1992
C1173 Cast Steel 3 disk Liên hệ gmLab 01/01/1989
C1248 Nickel-Copper Alloy disk Liên hệ gmLab 12/01/1986
C1251a Phosphorus Deoxidized Copper – Cu VIII block Liên hệ gmLab 10/02/2014
C1253a Phosphorus Deoxidized Copper – Cu X block Liên hệ gmLab 10/02/2014
C1285 LA Steel (A242) (mod.) disk Liên hệ gmLab 06/01/1982
C1290 High-Alloy White Cast Iron (HC-250+V) disk Liên hệ gmLab 01/01/1985
C1291 High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard, Type I) disk Liên hệ gmLab 01/01/1985
C1292 High-Alloy White Cast Iron I (Ni-Hard, Type IV) disk Liên hệ gmLab 01/01/1985
C1296 Stainless Steel disk Liên hệ gmLab 12/01/1991
C2400 High-Alloy Steel ACI (17/4 PH) disk Liên hệ gmLab 02/19/1986
C2401 HA Steel (ACI-C-4M-Cu) disk Liên hệ gmLab 02/01/1986
C2402 Hastelloy7C disk Liên hệ gmLab 02/01/1986
C2416 Bullet Lead disk Liên hệ gmLab 02/01/1988
C2417 Lead-Base Alloy disk Liên hệ gmLab 02/01/1987
C2418 High-Purity Lead disk Liên hệ gmLab 02/01/1987
C2424 Ductile Iron C disk Liên hệ gmLab 07/01/1985
C2415a Battery Lead (UNS 52770) disk Liên hệ gmLab 08/07/2014

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại sản phẩm, hoặc báo giá đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. https://www.gimitec.com/gml/contact/

Vui lòng điền các thông tin vào khung bên dưới để chúng tôi hỗ trợ bạn được dễ dàng hơn

Tên của bạn (bắt buộc nhập):

Địa chỉ Email (bắt buộc nhập):

Điện thoại liên lạc (bắt buộc nhập):

Chủ đề Liên hệ:

Nội dung Liên hệ:

Tải file đính kèm:
Hiện chúng tôi chưa hỗ trợ file đính kèm trực tiếp, vui lòng gởi kèm link file chia sẽ hoặc email file đính kèm trực tiếp đến sale@gimitec.com

Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA.
Nhập mã xác nhận vào khung bên dưới (bắt buộc nhập):

Leave a Reply

GML Series Nitrogen generator

  • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
  • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
  • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
  • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!