Merlin Style 10637 Procon Pump

Máy bơm Merlin Style 10637 của PROCON được bảo vệ bởi một lưới lọc ở đầu vào. Nó bẫy các hạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy bơm. Khi sử dụng bơm thường xuyên thì cần thay màng lọc này định kỳ sau 04 tháng (thường xuyên hơn với nước cứng hoặc đục).

SKU: 10637 Category:
 • 10637
 • Rotary Vane Pump, Inlet/Outlet NPTF 3/8 In
 • 100 GPH
 • Merlin Style
 • Fluorocarbon Seals
 • Brass Construction With Filter Strainer
 • External Relief Not Required
 • By-Pass
 • 100 Mesh Filter
 • Long Clamp with Double Flat Drive
 • 10637
 • Rotary Vane Pump, Inlet/Outlet NPTF 3/8 In
 • 100 GPH
 • Merlin Style
 • Fluorocarbon Seals
 • Brass Construction With Filter Strainer
 • External Relief Not Required
 • By-Pass
 • 100 Mesh Filter
 • Long Clamp with Double Flat Drive

Tên của bạn (bắt buộc nhập):

Địa chỉ Email (bắt buộc nhập):

Chủ đề Liên hệ:

Nội dung Liên hệ

Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA.
Nhập mã xác nhận vào khung bên dưới (bắt buộc nhập):

Leave a Reply

GML Series Nitrogen generator

 • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
 • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
 • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
 • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!