Máy bơm nước áp lực cao (từ 100psi đến 1000psi) Wanner Hydra-Cell F/G-20

Máy bơm nước áp lực cao Wanner Hydra-Cell F/G-20 cung cấp giải pháp bơm nước, hóa chất, dung môi,... với áp lực từ cao đến rất cao từ 100 psi đến 1000psi (6.9bar đến 69bar). Sản phẩm sử dụng được trong môi trường khắc nghiệt, không đòi hỏi điều kiện bảo trì nghiêm ngặt,

SKU: Hydra-Cell F/G-20 Category:
  • Dòng sản phẩm máy bơm nước áp lực từ cao đến siêu cao áp của hãng Wanner Hydra-Cell có khoảng áp suất làm việc từ 100 psi (6.9 bar) cho đến 1000 psi (69 bar).
  • Các sản phẩm thuộc dòng có đầu bơm làm bằng kim loại thường áp suất sẽ đạt 1000psi tùy thuộc vào tốc độ dòng của mô tơ cung cấp.
  • Lưu lượng dòng nước trong khoảng từ 0.1 lít/phút đến 10 lít/phút
  • Bơm Wanner Hydra-Cell F/G-20 có thể sử dụng trong môi trường chất lỏng có độ nhớt thấp lẫn các chất lỏng có độ nhớt cao.

2

2410_001 2410_002 2410_003 2410_004 2410_005 2410_006 2410_007

 

 

 

Maximum Capacity* rpm gpm I/min

 

F/G-20-X 1750 1.00 3.79

 

F/G-20-E 1750 0.73 2.76

 

F/G-20-S 1750 0.55 2.08

 

F/G-20-B 1750 0.33 1.25

 

F/G-20-G 1750 0.20 0.76

 

 

Delivery at max rated pressure*

 

revs/gal revs/liter

 

F/G-20-X 1823 500

 

F/G-20-E 2397 659

 

F/G-20-S 3182 906

 

F/G-20-B 5303 1400

 

F/G-20-G 8750 2302

 

 

Max Inlet Pressure 100 psi (6.9 bar)

 

 

Pressure Variable to

 

Metallic Heads: F/G-20: 1000 psi (69 bar)

 

F/G-21 & F/G-22: 1500 psi (103 bar)

 

Non-Metallic Heads: All Models: 250 psi (17.3 bar)

 

 

* Ratings apply to F/G-20, F/G-21 and F/G-22 models

 

 

Giới thiệu về sản phẩm F-G20_datasheet

 

 

13Pseries-imp-p400revision GTseries-imp2-D04revised

GML Series Nitrogen generator

  • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
  • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
  • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
  • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!