AccuStandard’s Analytical Chemical Reference Standards

Danh sách các chất chuẩn phổ biến được biết đến của AccuStandard như: Hỗn hợp các chất chuẩn hữu cơ sử dụng trong các phương pháp EPA, CLP (AccuStandard Organic EPA & CLP Methods), Các chất chuẩn vô cơ dùng ICP-OES, ICP-MS, PM-AES (AccuStandard Inorganic), Các chất chuẩn hữu cơ dùng cho sắc ký lỏng, sắc ký khí, sắc ký khối phổ (AccuStandard Organic)

SKU: AccuStandard Category:

Danh sách các chất chuẩn phổ biến được biết đến của AccuStandard  như:

–  Hỗn hợp các chất chuẩn hữu cơ sử dụng trong các phương pháp EPA, CLP (AccuStandard Organic EPA & CLP Methods)

– Các chất chuẩn vô cơ dùng ICP-OES, ICP-MS, PM-AES (AccuStandard Inorganic)

–  Các chất chuẩn hữu cơ dùng cho sắc ký lỏng, sắc ký khí, sắc ký khối phổ (AccuStandard Organic)

Catalogs

MASTERcover2015-164x210.jpgMaster Catalog (2015)- Tất cả các chuẩn
Master Catalog phiên bản năm 2015 của AccuStandard, liệt kê đầy đủ tất cả các chất chuẩn hiện đã và đang có của hãng này, bao gồm các chuẩn vô cơ, hữu cơ, chuẩn dùng trong phân tích dầu khí, trong đó có một số chất chuẩn mới được bán ra thị trường như Phthalates, Phosphate Flame Retardants (PFRs), PBDE Congeners (209), PBDE Metabolites, PBCDE Metabolites, Biocides (EU Directive), Pesticides, Neonicotinoids, Plastic Additives, Bisphenol Analogs, Halobenzoquinones, Imidazoles và EN14105, EN15721 Biofuels
Click vào đây để tải về máy tính: AccuStandard Master Catalog định dạng PDF (2015) 

PETRO_SECTION.png

Master Catalog – Chuyên về hóa dầu
Các chuẩn về hóa dầu của AccuStandard đáp ứng cho hơn 100 ASTM hiện nay đang phổ biến trong lĩnh vực phân tích hóa dầu, ngoài ra còn sử dụng trong QC, định tính vật lý, ….Petrochemical Standards – 100+ ASTM Methods, QC, Physical Properties, Sulfur, PIANO, DHA and SIM DIS, Diisocyanate, UOP Biofuel, Brownfield Regulation, TPH, Fuel, Hydrocarbon, UST Methods (State Specific GRH, DRH – TPH), Oil, Grease and TPH (Method 1664, 413.2/418.1 & 8440), Wear Metal and Lubricating oil standards
Click vào đây để tải về máy tính: AccuStandard Master Catalog – Petrochemical định dạng PDF 

INO_SECTION2-163x210.png

Master Catalog – Phân chuyên về các chuẩn vô cơ
Các chuẩn vô cơ sử dụng phù hợp cho hầu hết các loại thiết bị phân tích kim loại có phá hủy mẫu có mặt trên thị trường thiết bị hiện nay như: ICP, ICP/MS, AA single elements, Ion Chrom, Wet Chemical, TPH, Oil and Grease, ICP multi-elements, Alternate Source (Agilent/Varian, Perkin Elmer, Jobin Yvon, Teledyne), ICP/MS mult-elments, Organometallic (wear metal), Lubricating oil and Solid Matrix standards.
 Click vào đây để tải về máy tính: AccuStandard Master Catalog – Danh mục các chuẩn vô cơ định dạng file PDF 

PLASTIC_GUIDE.png

Phần chuyên về các chuẩn Polymer (Plastic Additive Standards Guide (2013))
This Guide contains the most comprehensive list of Certified Reference Materials for Plastic Additive Analysis with 74 New Standards. Reference materials are an important tool for method validation, calibrating, training and internal quality control. Calibrating with Certified Standards adds an additional layer of confidence in the analysis, can be essential in meeting the challenges resulting from governmental regulations and provide protection from legal issues that could be raised by consumers. This Guide includes standards for Accelerants, Antifoams, Antidegradants, Antioxidants, Antiozonates, Blowing Agents, Coupling Agents, Cross Linking Agents, Flame Retardants, Plasticizers, NEW Bisphenol Analog Standards, Processing Aids, Retarders, Stearates, UV Stabilizers, Vegetable Oils, Dyes & Breakdown Products, and Deuterated Phthalates, which are all used as additives in plastics and other polymetric materials.
Click vào đầy để tải về máy tính: AccuStandard Plastic Additive Standards Guide (2013) định dạng PDF

PESTICIDE_GUIDE.png

Phần chuyên về các chuẩn trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu (Pesticide Standards Reference Guide (2010))
Hiện nay AccuStandard đã cung cấp ra thị trường danh mục hơn 700 chuẩn thuốc bảo vệ thực vật với đầy đủ các thông tin, về hóa lý của từng chất.Pesticide Desk Reference Guide with over 700 pesticides contains technical information such as: chemical name, structure, CAS number, molecular formula, molecular weight, physical state and for most: solubility, specific gravity, melting or boiling point, flash point and common synonyms.
Click vào đây để tải về máy tính: danh sách các chuẩn thuốc bảo vệ thực vật của AccuStandard (Pesticide Standards Reference Guide (2010)) định dạng PDF

PEST_GUIDE_SUP20142.png

Phần cập nhật chuyên về các chuẩn thuốc trừ sâu, thuốc bảo về thực vật  năm 2014 (Pesticide Guide Supplement 2014)
Supplement to Pesticide Desk Reference Guide with over 130 additional pesticides.
Click vào đây để tải về máy tính: AccuStandard Pesticide Guide Supplement 2014 định dạng PDF

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại sản phẩm, hoặc báo giá đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. https://www.gimitec.com/gml/contact/

Vui lòng điền các thông tin vào khung bên dưới để chúng tôi hỗ trợ bạn được dễ dàng hơn

Tên của bạn (bắt buộc nhập):

Địa chỉ Email (bắt buộc nhập):

Điện thoại liên lạc (bắt buộc nhập):

Chủ đề Liên hệ:

Nội dung Liên hệ:

Tải file đính kèm:
Hiện chúng tôi chưa hỗ trợ file đính kèm trực tiếp, vui lòng gởi kèm link file chia sẽ hoặc email file đính kèm trực tiếp đến sale@gimitec.com

Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA.
Nhập mã xác nhận vào khung bên dưới (bắt buộc nhập):

Leave a Reply

GML Series Nitrogen generator

  • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
  • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
  • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
  • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!