Bơm nước áp lực cao Procon Series 1

Máy bơm Series 1 của PROCON được bảo vệ bởi một lưới lọc ở đầu vào. Nó bẫy các hạt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy bơm. Khi sử dụng bơm thường xuyên thì cần thay màng lọc này định kỳ sau 04 tháng (thường xuyên hơn với nước cứng hoặc đục).

Category:

Thông số kỹ thuật

Vật liệu làm thân bơm: Type 303 stainless steel or brass
Capacity: 15 to 140 GPH
Nominal Speed: 1725 RPM
Typical Horsepower Required: .25 to .50 HP
Maximum Discharge Pressure: 250 PSI
Rotation (viewed from nameplate): Clockwise
Dry Weight: Approximately 2.5 lbs.
Dimensions: 3.56″ x 3.49″ x 3.86″
Self Priming (water): 6 ft. Maximum Lift
Port Size: 3/8 NPT Inlet and Outlet

Một số phiên bản phổ biến:

– 111A100F11AA,

– 111A125F11AA,

– 101B100F11BC,

– 101B100F11BC-875L,

– 101R100R12BC,

– 101B070R12BA,

– 101A100F11BC,

– 101A100F11AA,

– 101A100F11BA,

– 111A060F12CB,

– 111A125F11XX,

– 101C100F11BC,

– 101D100F11BD,

– 101A015F11BD,

– 10544,

– 11B025F11CB,

– 111A035F12CB,

– 101A050F11AA
Chọn để đặt hàng sản phẩm, quý khách hàng có thể chọn model theo thông tin bên dưới hoặc để chúng tôi hỗ trợ bạn https://www.gimitec.com/gml/contact/:

– Pump Style: Standard Vane Pump
– Specs: Download
– Dimensional Drawings: Download
– Weight: 2.50 LBS

Leave a Reply

GML Series Nitrogen generator

  • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
  • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
  • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
  • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!