ADVANTEC glass fiber filter GB-100R, 100pc / box

Liên hệVNĐ

Các sản phẩm màng lọc sợi thủy tinh của ADVANTEC chuyên dùng trong lĩnh vực thí nghiệm, lấy mẫu môi trường,...

SKU: GB-100R Category:

Thông tin đặt hàng các sản phẩm như bên dưới bao gồm: Mã sản phẩm, kích thước màng, và số lượng màng/hộp:

36321024 – GB-100R 24mm diameter, 100 / box

36321025 – GB-100R 25mm diameter, 100 / box

36321026 – GB-100R 26mm diameter, 100 / box

36321031 – GB-100R 31mm diameter, 100 / box

36321034 – GB-100R 34mm diameter, 100 / box

36321037 – GB-100R 37mm diameter, 100 / box

36321040 – GB-100R 40mm diameter, 100 / box

36321045 – GB-100R 45mm diameter, 100 / box

36321047 – GB-100R 47mm diameter, 100 / box

36321055 – GB-100R 55mm diameter, 100 / box

36321060 – GB-100R 60mm diameter, 100 / box

36321070 – GB-100R 70mm diameter, 100 / box

36321080 – GB-100R 80mm diameter, 100 / box

A3632002 – GB-100R 82mm diameter, 100 / box

36321090 – GB-100R 90mm diameter, 100 / box

36321100 – GB-100R 100mm diameter, 100 / box

36321110 – GB-100R 110mm diameter, 100 / box

36321125 – GB-100R 125mm diameter, 100 / box

36321150 – GB-100R 150mm diameter, 100 / box

36323203 – GB-100R 203mm x 254mm, 50 pieces / box

A3632001 – GB-100R 250mm x 250mm, 100 / box

36323300 – GB-100R 300mm x 300mm, 10 pieces / box

Nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm loại màng GB-100R có đường kính ngoài khác với các thông số trên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi: https://www.gimitec.com/gml/contact/

 

Phần lớn các sản phẩm này luôn có hàng sẵn trong kho của chúng tôi, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đảm bảo vì thế: Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại sản phẩm, hoặc báo giá đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi https://www.gimitec.com/gml/contact/

Leave a Reply

GML Series Nitrogen generator

  • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
  • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
  • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
  • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!